Megjelent tanszékünk gondozásában egy hiánypótló szociális munka szöveggyűjtemény

SZE_2020_szoveggyujtemeny_online_borito.jpg

Hiánypótló szöveggyűjteményt jelentetett meg tanszékünk A szociális munka gyakorlata és kutatása a 21. században címmel. A kötet szerkesztője, tanszékünk egyetemi docense Nárai Márta volt. A kötetben szereplő fordítások az EFOP-3.5.2.-17-2017-00002 „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.” című projekt keretében készültek.

A kötet az alábbi tanulmányokat tartalmazza: 

Heather Boetto - Transzformatív ökoszociális modell: a modernista feltételezések kihívása a szociális munkában
Charlotte Williams – Mekada Graham - Mozgásban a világ: migráció, mobilitás és szociális munka 
Christian Spatscheck - A szociális munka térbeli megközelítései – elméleti alapok és gyakorlati–kutatási vonatkozások
Merlinda Weinberg – Carolyn campbell - Kódexektől a környezetösszefüggéseket figyelembe vevő együttműködésig – az etikával kapcsolatos gondolkodás megváltoztatása a szociális munkában
Pat Collingwood - Elmélet és gyakorlat integrálása: a háromlépcsős elméleti keretrendszer
Harry Ferguson - Hogyan reflektálnak a szociális munkások cselekvés közben,mikor nem, és miért – a reflektív gyakorlat lehetőségei és korlátai a szociális munkában
Sara Serbati – Anne Moe – Carmel Halton – Gill Harold - Gyakorlati szakemberek részvételének útjai a gyakorlat és a kutatás közötti kapcsolat megteremtésében
Ana M. Sobocan – Teresa Bertotti – Kim Strom-Gottfried - A szociálismunka-kutatás etikai szempontjai
M. Angeles Martínez – Manuel Jesús Cobo – Manuel Herrera – Enrique Herrera-Viedma - A szociális munka tudományos fejlődésének elemzése „science mapping” használatával

A kötet letölthető digitális formában az alábbi linkről:

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Nyitott Kapuk 2023 2023. január 17.