Szociálpedagógia BA szak


Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: szociális
Tagozatok: nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses, levelező költségtérítéses

Felvételi követelmények:

magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (szociális alapismeretek) v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(szociális ismeretek) vagy egy idegen nyelv: (angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; ukrán).

A tanulmányok során megszerzendő kreditek száma: 210
Képzési idő: 7 félév
Szakvezető: Dr. Simonik Péter

A szociálpedagógusok a képzés során megtanulják elsősorban a gyermek és ifjúsági korosztály tanulási, szociális és mentális problémáit komplex rendszerben kezelni és az érintett személyekkel együtt segíteni, továbbá a gyermek, a fiatal és környezete egyensúlyát fenntartani, helyreállítani, fejleszteni. Képességeik, készségeik és értékrendjük alapján hatékonyan működnek közre a szociális problémák megelőzésében, megoldásában és az érintettek társadalmi integrációjának az elősegítésében. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

A képzés megismertet:

  • a szakma alapvető tartalmi, módszertani, elméleti és gyakorlati kérdéseivel
  • legfontosabb területeivel: családsegítés, gyermekjólét és gyermekvédelem, idősellátás; a munkanélküliekkel, fogyatékossággal élőkkel, tanulási nehézségekkel küzdőkkel, szenvedély-, és pszichiátriai betegekkel, etnikai kisebbségekkel stb. való foglalkozással
  • más szakmák szakembereivel (orvos, ápoló, tanár, jogász, pszichológus stb.) való együttműködéssel

 A hét féléves képzés során:

  • a szociálpedagógia, a pszichológia és a pedagógia elméleti és gyakorlati munkaformáinak, valamint módszereinek átadása mellett a képzés során a hallgatók szociológiai, szociálpolitikai, jogi és egészségügyi ismereteinek bővítésére is sor kerül,
  • fejlesztjük a szociálpedagógiai munka folytatásához szükséges készségeket és képességeket,
  • minden félévben szociális- és más intézményekben folyó, különböző időtartamú terepgyakorlatok vannak,
  • a képzés féléves összefüggő terepgyakorlattal, a szakdolgozat elkészítésével és záróvizsgával fejeződik be.

 Elhelyezkedés:

  • A szak elvégzésével a hallgatók szociálpedagógus BA diplomát kapnak.
  • Jogosultak mesterfokú (MA/MSc) képzésekben továbbtanulni társadalomtudományi, egészségügyi, pedagógiai stb. területen.
  • Jogosultak család- és gyermekjóléti szolgálatoknál, a gyermekvédelem, az idős- és hajléktalanellátás területén, a szenvedély- és pszichiátriai betegek, a fogyatékossággal élők nappali, átmeneti és tartós bentlakásos intézményeiben, valamint iskolákban, egészségügyi, rendvédelmi és igazságszolgáltatási stb. intézményekben szociális munkakörben dolgozni.

A képzés szerkezetében jelentős arányban találhatóak különböző terepgyakorlatok és az azok feldolgozására szolgáló szemináriumok. A hallgatók számára, elvárásaikat szem előtt tartva, az egyetem biztosítja a gyakorlatok helyszíneit, melyeken felkészült és folyamatosan továbbképzett tereptanárokkal dolgozhatnak. A levelező és nappali tagozatos hallgatók a lakóhelyükön működő intézményekben is teljesíthetik gyakorlataik egy részét, amely jelentős mértékben hozzájárulhat elhelyezkedési esélyeik növelkedéséhez.

Az oklevél mesterfokú képzésben való továbbtanulás előfeltétele, leginkább társadalomtudományi, vagy más (pszichológia, jog, közgazdaságtan, egészségügy stb) képzési területeken. 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.