Új könyv jelent meg Rechnitzer János és Páthy Ádám szerkesztésben

NAGYVÁROSOK KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN borítóTanszékünk munkatársa, Páthy Ádám szerkesztésében jelent meg egy új tudományos kötet a Publikon Kiadó gondozásában. 

A NAGYVÁROSOK KELET- ÉS KÖZÉP-EURÓPÁBAN címmel megjelent tanulmánykötet a KRTK RKI Nyugat-magyarországi Tudományos Osztályán futó OTKA K128747 „A területi tőke és az innovációs miliő szerepe a kelet-közép-európai regionális központok fejlődési pályáinak alakulásában” projekt egyik eredménye.

A kutatási projektoldala a  https://www.kkevarosok.com, ahonnan a teljes kötet letölthető epub formátumban.

Tovább

Elfogadta Győr Megyei Jogú Város közgyűlése a város Helyi Esélyegyenlőségi Programját

2023. május 18. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a város 2023-27-es időszakára vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A program megalapozó vizsgálatainak komplex adatgyűjtését, illetve a program és a hozzá tartozó cselekvési terv elkészítését tanszékünk munkatársai végezték el 2022 év végén. 

A program tervezői:

Dr. habil Csizmadia Zoltán - egyetemi docens, szociológus, szakmai vezető
Dr. Bugovics Zoltán - egyetemi docens, szociológus
Csillag Attila – szociálpedagógus, emberi erőforrás tanácsadó
Dr. Nárai Márta - egyetemi docens, szociológus
Nits Lászlóné - emberi erőforrás tanácsadó
Oszter Bettina - PhD hallgató, közösségi és civil fejlesztő
Dr. Páthy Ádám - egyetemi adjunktus, szociológus
Pécsi Gertrúd – szociális munkás, közösségi és civil fejlesztő
Dr. Kóbor Krisztina - egyetemi adjunktus, szociálpolitikus, szociális munkás
Dr. Tóth Péter - egyetemi docens, szociológus


Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:
Hegedüs Tímea – Népjóléti Osztály, WHO munkatárs, esélyegyenlőségi felelős

 

A program elérhető az önkormányzat honlapján található dokumentumtárban itt.

Tovább

A lábjegyzeten is túl – magyar ifjúságkutatás 2020 kötet bemutatója

a_labjegyzeten_is_tul_borito.jpgMegjelent a A lábjegyzeten is túl - magyar ifjúságkutatás 2020 című kötet, amiben azon autonóm értelmiségiek elemzései kerülnek bemutatásra, akiknek az Magyar Ifjúság Kutatás 2020 „hivatalos” kötetén túli mondanivalójuk van. A kötet szerzői között három tanulmánnyal szerepelnek tanszékünk tanárai is: Dr. Nárai Márta, Dr. Csizmadia Zoltán és Dr. Tóth Péter. 

A kötet bemutatója 2022. augusztus 29-én (hétfőn) lesz 14:00 órakor Budapesten a Villányi úti Konferenciaközpontban.
(1114 Villányi út 13.)

A könyvbemutatón előadást tart Dr. Tóth Péter: Ki lesz a Bolygó kapitánya címmel

Az elkészült kötet a bemutató napján teljes terjedelemben letölthető a www.ifjusagugy.hu oldalról. 

Meghívó és teljes program a tovább után. 

Tovább

Elfogadta Győr Megyei Jogú Város közgyűlése a város egészségfejlesztési tervét

Győr Megyei Jogú Város közgyűlése 2022-én tárgyalta és fogadta el azt a két dokumentumot, ami a város egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéhez szolgál keretül 2026-ig bezáróan. Dr. Perger Elza, a területért felelős alpolgármester kiemelte a dokumentumok kiváló minőségét. Laczkovits-Takács Tímea képviselő külön köszönetet mondott a Széchenyi István Egyetemnek a programban való részvételért. A fejlesztések alapjául szolgáló és a korábbi terv megalkotása óta eltelt időszak jellemzői tendenciáit, statisztikáit, a jelenlegi helyzet értékelését a Győr Megyei Jogú Város Egészségképe 2021 míg a fejlesztési irányokat és konkrét fejlesztési és bevatkozási tervet a Győr Megyei Jogú Város Egészségfejleszési Terve 2022-2026 című dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumok elkészítésére a programot megvalósító Győriek Egészségért Közhasznú Egyesület kérte fel tanszékünket. A munka szakmai vezetője Dr. habil Csizmadia Zoltán egyetemi docens, tanszékünk vezetője volt. A fél évet igénybe vevő tervezésben a tanszékről az alábbi kollégák vettek részt: Dr. Nárai Márta, Nits Lászlóné, Oszter Bettina, Dr. Páthy Ádám, Dr. Tóth Péter. A dokumentumok az alábbi önkormányzati linkekről letölthetők: 

Győr Megyei Jogú Város Egészségképe 2021
Győr Megyei Jogú Város Egészségfejleszési Terve 2022-2026

Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.