Tudományos-szakmai konferenciák, rendezvények

2015. május 27–28. Tóbiás László; Az anyává válás támogatása – ahogy nagyanyák, dédanyák megélték - A családi kapcsolatok szokásrendszere és a nemzedékváltások történeti alakulása a 20. században, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest

2015. május 7.,Tóbiás László; Új család, új gyerekkor Európában? Új kihívások a gyerekekkel és családokkal dolgozók számára – Szociális hét, Szombathely

2015. március 17., Szociális munka Világnapja, Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

2014. NOVEMBER 13. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖRKÉP A GYŐRI VÁROSTÉRSÉGBEN II.
A szociális intézményrendszer szereplőinek együttműködési hálózata –
Csizmadia Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens
Együttműködések a szociális szolgáltatásokban - Budai István PhD, főiskolai tanár - Puli Edit PhD, egyetemi adjunktus
A humán szükségletek alakulása Győrben - Nárai Márta PhD, egyetemi docens

2014. október 30-31. Tóbiás László; A segítés, mint a társadalmon végzett munka és az ifjúságügy. Plenáris előadás ÖSSZEBESZÉLÜNK I. Ifjúságügyi Kongresszus, Budapest,

2014. október 18. Nárai Márta;  TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0014 Modellprojekt záró rendezvénye; Mosonmagyaróvári Térségi Társulás – Mosonmagyaróvár. Előadás címe: Önkéntesség a szociális ellátás területén: lehetőség, felelősség, közösség

2014. október 8-9.: Tóbiás László; Családtámogatás: újfajta családok újfajta támogatásai. A házasság és a család - a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport konferenciája, Szeged,

2014. október 1., Nárai Márta; Hasznos tudás - LLL projekt, Nemzeti Kulturális Intézet – Petőháza
Előadás címe: Aktív állampolgárság - a cselekvő ember

2014. szeptember 25-26., Nárai Márta:  A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. Záró konferencia; Széchenyi István Egyetem – Győr, Előadás címe: Humán szükségletek alakulása. Lakossági felmérés eredményei

2014. március 18.: Szociális munka Világnapja, SZE Aula (9026 Győr, Egyetem tér 1.)

2014. február 7.:  Segítünk az Időseknek Program (SÍP) Nyitott Kapuk programja
(9024 Győr, Szent Imre út 26-28.)

2014. február 7.:  Tóbiás László előadása A pedagógia kultúrája VII. Miskolci Taní-tani Konferencián a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete tudományos konferenciáján
A segítségnyújtás kultúrája szekciójában tartott előadást tanszékünk docense, Egyetemi tapasztalatokról a közösségi szolgálathoz címmel. A nagy hagyományú és sok témát felölelő konferencia a nem szaktárgyi tanítás kérdései között a közösségi szolgálat, önkéntesség pedagógiai dimenzióval is foglalkozott. Tóbiás László a Széchenyi Egyetem önkéntes segítő gyakorlat című kurzusa tapasztalataiból a közösségi szolgálat mint pedagógiai tevékenység értelmezéséhez és megvalósításához ajánlott szempontokat előadásában.
A konferencia honlapja: http://www.tanarkepzo.hu/vii_konferencia
Részletes program: http://www.tanarkepzo.hu/sites/default/files/tanitani_program_0204.pdf

2013. november 22-én tanszékünk szervezésében tanulmányi kiránduláson vettünk részt hallgatóinkkal és kollégáinkkal  Bécsben, ahol ifjúsági, szociális és közösségi munkával kapcsolatos szervezetek munkáját ismerhettük meg. Létszám: 30 fő

2013. november 20. Szociális és egészségügyi körkép a győri várostérségben - Az „Együttműködések a humán szolgáltatásokban” című résztéma első eredményei. TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0010 - A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. SZE PLESZI Dr. Gardó Sándor Terem (9024 Győr, Szent Imre út 26-28.) Létszám: 40 fő

2013. november 12-én Szociális kompetenciák fejlesztése az értelmiségnevelésben a Széchenyi István Egyetemen címmel tartott előadást a nem szociális képzésben részt vevő hallgatók társadalmi részvételéről dr. Budai István főiskolai tanár, dr. Tóbiás László docens és Pécsi Gertrúd ügyvivő-szakértő a SzocExpo-n. Program:  http://www.3sz.hu/sites/default/files/SzocExpo_2013_Szekcio_beosztas_0.pdf

2013. október 30. Szociális és egészségügyi körkép a győri várostérségben - Az „Együttműködések a humán szolgáltatásokban” című résztéma szakmai workshopja. TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0010 - A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. SZE PLESZI Dr. Gardó Sándor Terem (9024 Győr, Szent Imre út 26-28.) Létszám: 20 fő

2013. október 17-én Oroszlányban jártak tanulmányi kiránduláson hallgatóink, kollégáink,
létszám: 20 fő

2013. május 14.: szakmai műhely:VÁLTOZÓ KIHÍVÁSOK - KREATÍV VÁLASZOK Vendég: Dr. Krémer Balázs szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem docense, a Szociális Szakmai Szövetség elnöke

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. november 2.