Történet

A Szociális Munka Tanszék a szociális munkás-képzés indulásakor alakult meg 1996-ban Budai István vezetésével. A tanszék Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézeten belül összefogta a különböző szintű, formátumú szociális képzéseket, ellátta a szakvezetői feladatokat, továbbképzéseket kezdeményezett, szervezett szociális képzési területen, közreműködött a szakmai, képzésfejlesztő és tudományos tevékenységben.

Az új, Bologna-rendszerű képzésben 2004-05-ben a tanszék volt a Szociális Munka BA szak képzési és kimeneti követelmények kidolgozására létrejött konzorciumának vezetője, e munka eredményeképp definiálódott újra a szak országosan. 2006 tavaszán került beadásra a Szociális Munka BA-ra a szakindítási kérelem, az elfogadás után 2006 szeptemberében indult el az első BA évfolyam nappali és levelező tagozaton. A korábban kidolgozott „Szociokulturális animáció” felsőfokú szakképzés koncepcióját önálló szakként nem lehetett érvényesíteni az új szakképzési és OKJ struktúrában, következésképp a szociális területre sorolt Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés „saját tantervvel” került beindításra 2009 szeptemberében.

2011-ben a tanszék vezetését Budai Istvántól Csizmadia Zoltán vette át. 2012-ben kidolgozásra és elfogadásra került a „Közösségi és civil tanulmányok” MA szak, amely Nárai Márta szakvezető̋ koordinálásával 2013 őszén be is indult részidős képzésben. A felsőoktatási szakképzés változásainak eredményeképp pedig Tóbiás László szakvezető szervezésében 2013 őszén beindult a korábbi „Ifjúságsegítő” szak tapasztalataira épülő, és szintén új tematikájú „Szociális és ifjúsági munka” felsőoktatási szakképzés. Mindezek következtében került sor 2014. év elején a tanszék nevének módosítására „Szociális Tanulmányok Tanszék”-re.

2016-ban a Széchenyi István Egyetem belső szervezeti átalakítása során a tanszék átkerült az Apáczai Csere János Karra, ahol jelentősen kibővített képzési és szakmai profillal folytatta a szakmai munkát a „Szociálpedagógia” BA szak és az indításra váró „Szociológia” BA szak gondozása révén.

Budai István (2015): A Szociális Tanulmányok Tanszék története 1995-2014.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.
Méltányossági vizsgák 2019. július 3. 00:00 - 2019. július 6. 23:00
Diplomaátadó ünnepély - AK 2019. július 12. 14:00 - 15:00
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00