Szociális munka BA szak

Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: szociális
Tagozatok: nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses, levelező költségtérítéses

Felvételi követelmények: a felvételi pontok kiszámításához két tantárgyat kell választani: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egy szakmai előkészítő tárgy (művelődési és kommunikációs alapismeretek, szociális alapismeretek)

A tanulmányok során megszerzendő kreditek száma: 210
Képzési idő: 7 félév
Szakvezető: Dr. Tóbiás László

A szociális munka hozzásegíti az egyéneket, családokat (csoportokat, közösségeket) életük viteléhez szükséges, ideiglenesen vagy tartósan elvesztett problémakezelő képességeik visszaszerzéséhez, és/vagy fejlesztéséhez és ezzel a jobb működésük, jólétük eléréséhez. A jó szociális munkás kellő társadalomismereti, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi tudással, együttműködő, kapcsolatteremtő, kommunikációs, alkalmazkodó, probléma-felismerő és -megoldó képességgel, személyes felelősséggel és szakmai identitással rendelkezik.

A képzés megismertet:

 • a szakma alapvető tartalmi, módszertani, elméleti és gyakorlati kérdéseivel
 • legfontosabb területeivel: családsegítés, gyermekjólét és -védelem, idősellátás
 • a munkanélküliekkel, fogyatékkal élőkkel, hajléktalanokkal, tartós-, szenvedély-, és pszichiátriai betegekkel, etnikai kisebbségekkel stb. való foglalkozással
 • más szakmák szakembereivel (orvos, ápoló, tanár, jogász, pszichológus stb.) való együttműködéssel

A hét féléves képzés során:

 • a szociális munka mellett szociológiai, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, egészségügyi, pedagógiai tudás átadására kerül sor
 • fejlesztjük a szociális munka folytatásához szükséges készségeket és képességeket
 • minden félévben szociális- és más intézményekben folyó terepgyakorlatok vannak
 • a képzés intenzív szakmai gyakorlattal, szakdolgozat elkészítésével és záróvizsgával fejeződik be.

Elhelyezkedés:

 • A szak elvégzésével a hallgatók szociális munkás diplomát kapnak.
 • Jogosultak mesterfokú (MA/MSc) képzésekben továbbtanulni társadalomtudományi, egészségügyi, pedagógiai stb. területen.
 • Jogosultak családsegítő- gyermekjóléti, -védelmi, idősellátó, hajléktalan ellátó, szenvedély- pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők nappali, átmeneti és tartós bentlakásos intézményeiben, továbbá iskolában, egészségügyi, rendvédelmi és igazságszolgáltatási stb. intézményekben szociális munkakörben dolgozni.

 

A teljes óraszám 40%-át teszik ki a terepgyakorlatok és az azok feldolgozására szolgáló szemináriumok. A hallgatók számára az egyetem biztosítja a gyakorlatok helyszíneit, melyeken felkészült és folyamatosan továbbképzett tereptanárokkal dolgozhatnak. A levelező tagozatos hallgatók a lakóhelyükön működő intézményekben is teljesíthetik a gyakorlatokat.

Az oklevél mesterfokú képzésben való továbbtanulás előfeltétele, leginkább társadalomtudományi, vagy más (pszichológia, jog, közgazdaságtan, egészségügy stb) képzési területeken.

Jelenleg kidolgozás alatt áll a Szociális munka BA szakhoz kapcsoló, mesterfokú diplomát adó mesterszak.

Szociális munka BA szak menü

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. november 2.