Szociális munka BA szak


Képzési terület: társadalomtudományi
Képzési ág: szociális
Tagozatok: nappali államilag finanszírozott és költségtérítéses, levelező költségtérítéses

Felvételi követelmények: a felvételi pontok kiszámításához két tantárgyat kell választani: magyar vagy matematika vagy társadalomismeret vagy történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egy szakmai előkészítő tárgy (művelődési és kommunikációs alapismeretek, szociális alapismeretek)

A tanulmányok során megszerzendő kreditek száma: 210
Képzési idő: 7 félév
Szakvezető: Dr. Csizmadia Zoltán

A szociális munka hozzásegíti az egyéneket, családokat (csoportokat, közösségeket) életük viteléhez szükséges, ideiglenesen vagy tartósan elvesztett problémakezelő képességeik visszaszerzéséhez, és/vagy fejlesztéséhez és ezzel a jobb működésük, jólétük eléréséhez. A jó szociális munkás kellő társadalomismereti, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi tudással, együttműködő, kapcsolatteremtő, kommunikációs, alkalmazkodó, probléma-felismerő és -megoldó képességgel, személyes felelősséggel és szakmai identitással rendelkezik.

A képzés megismertet:

 • a szakma alapvető tartalmi, módszertani, elméleti és gyakorlati kérdéseivel
 • legfontosabb területeivel: családsegítés, gyermekjólét és -védelem, idősellátás
 • a munkanélküliekkel, fogyatékkal élőkkel, hajléktalanokkal, tartós-, szenvedély-, és pszichiátriai betegekkel, etnikai kisebbségekkel stb. való foglalkozással
 • más szakmák szakembereivel (orvos, ápoló, tanár, jogász, pszichológus stb.) való együttműködéssel

A hét féléves képzés során:

 • a szociális munka mellett szociológiai, szociálpolitikai, pszichológiai, jogi, egészségügyi, pedagógiai tudás átadására kerül sor
 • fejlesztjük a szociális munka folytatásához szükséges készségeket és képességeket
 • minden félévben szociális- és más intézményekben folyó terepgyakorlatok vannak
 • a képzés intenzív szakmai gyakorlattal, szakdolgozat elkészítésével és záróvizsgával fejeződik be.

Elhelyezkedés:

 • A szak elvégzésével a hallgatók szociális munkás diplomát kapnak.
 • Jogosultak mesterfokú (MA/MSc) képzésekben továbbtanulni társadalomtudományi, egészségügyi, pedagógiai stb. területen.
 • Jogosultak családsegítő- gyermekjóléti, -védelmi, idősellátó, hajléktalan ellátó, szenvedély- pszichiátriai betegek, fogyatékkal élők nappali, átmeneti és tartós bentlakásos intézményeiben, továbbá iskolában, egészségügyi, rendvédelmi és igazságszolgáltatási stb. intézményekben szociális munkakörben dolgozni.

 

A teljes óraszám 40%-át teszik ki a terepgyakorlatok és az azok feldolgozására szolgáló szemináriumok. A hallgatók számára az egyetem biztosítja a gyakorlatok helyszíneit, melyeken felkészült és folyamatosan továbbképzett tereptanárokkal dolgozhatnak. A levelező tagozatos hallgatók a lakóhelyükön működő intézményekben is teljesíthetik a gyakorlatokat.

Az oklevél mesterfokú képzésben való továbbtanulás előfeltétele, leginkább társadalomtudományi, vagy más (pszichológia, jog, közgazdaságtan, egészségügy stb) képzési területeken.

Jelenleg kidolgozás alatt áll a Szociális munka BA szakhoz kapcsoló, mesterfokú diplomát adó mesterszak.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.