Iskolai szociális munka szakirányú továbbképzés

Munkarend Fin. forma Szakirányú továbbképzés neve Várható önköltség (félév) Képzési idő (félév) Irányszám Képzés gyakorisága Képzés helye
levelező önköltséges Iskolai szociális munka 240 000 Ft 2 12<25 hetente 1 nap Győr

Megnevezés (engedélyszám): FNYF/1533-3/2020

Tudományterület: társadalomtudomány képzési terület

Felvételi követelmények: A képzésben legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) a bölcsészettudomány, pedagógia, társadalomtudomány képzési területek valamelyikén oklevelet szerzettek vehetnek részt.

A képzési idő: 2 félév

Megszerezhető kreditek: 60 kredit

Kompetenciák:  képzés célja olyan multidiszciplináris és interprofesszionális szakemberek képzése, akik a társszakmákkal (pedagógus, gyógypedagógus, védőnő, pszichológus, rendőr, stb.) együttműködve végzik tevékenységüket annak érdekében, hogy feltárják és hatékonyan kezeljék a családi és iskolai krízisekből: a családon belüli, kapcsolati és az iskolai erőszakból fakadó problémákat, enyhítsék a kulturális feszültségeket, a gyermekszegénységből eredő hátrányokat, a közösségi kapcsolatok erősítésével megelőzzék az iskolai, közösségi kirekesztődést. Az iskolai szociális munka eszközeivel közvetetten csökkentsék az iskolai kudarcok kialakulásának, az iskolakerülésnek, valamint az iskolai lemorzsolódásnak a kockázatát.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: a szakirányú továbbképzési szakon végzettek

ismerik: az iskolai szociális munka aktuális és korszerű nemzetközi szakirodalmi bázisát; az iskolai szociális munkával kapcsolatos jogi szabályozásokat, törvényi hátteret; az iskolai szociális munka kutatás-módszertani vonatkozásait; az iskolai szociális munka során alkalmazható beavatkozási módokat;

képesek: olyan komplex, az iskola társadalmának szociális problémáira fókuszáló szemléletmódra, továbbá olyan készségekkel és képességekkel rendelkeznek, amelyek birtokában tágabb kontextusban értelmezve, hatékonyabban és tudatosabban képesek folytatni segítő hivatásukat a különböző típusú oktatási intézményekben;

rendelkeznek: a hatékony kommunikáció eszközeivel; olyan elméleti és módszertani ismeretekkel, amelyek segítségével a felmerülő problémák megoldására korrektív és/vagy preventív megoldásokat tudnak alkalmazni.

 

Tanterv letölthető innen!

 

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • a tantervben, tantárgyprogramokban előírt követelmények teljesítése (Abszolutórium)
  • a szakdolgozat előírt szinten való elkészítése, benyújtása

A záróvizsgát a hallgató a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar érvényes szabályzatai szerint köteles letenni.

 

A diploma feltétele: a tanterv tantárgyainak eredményes teljesítése, a diplomamunka elkészítése és eredményes megvédése

A képzés záróvizsgával zárul, melynek költségtérítése a mindenkor érvényes TJSZ szerinti! (Tájékoztatásul a jelenleg hatályos szabályzat értelmében 50.000 Ft)

 

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Iskolai szociális munkás

 

Kapcsolattartó: Kovács Márta
9026 Győr, Egyetem tér 1.
06-96/503-406
marti@sze.hu

Szakfelelős:   Dr. Simonik Péter egyetemi docens

Képzés kezdete: 2021. február közepe

Jelentkezési határidő2021. január 31.

Jelentkezni elektronikus formában lehet!  A jelentkezési lap itt érhető el!

Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat, valamint önéletrajz!

Jelentkezés díja9. 000 Ft

A fent megjelölt összeget az 10300002-10801842-00014908 számlaszámra várjuk.

Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni az OTKE00001T számot.

Továbbá kérjük, hogy az utalásról szóló bizonylatot küldje el az alábbi e-mail címre: marti@sze.hu.

 

Egyéb információk:  A képzés megfelelő számú jelentkező esetén indul.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Gólyahét 2021 2021. szeptember 1. - 2021. szeptember 5.
Tanévnyitó ünnepség (oktatás szünet 12:00-ig) 2021. szeptember 6. 10:00 - 11:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 8.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 15.
Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.