Munkatársaink cikkei a Tér Gazdaság Ember legújabb számában

 Megjelent a Tér Gazdaság Ember 2019-es évi 1. száma. A folyóirat tematikus számában a Széchenyi István egyetemen futó, EFOP-3.6.2-16-2017-00016 „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” projekthez kapcsolódó társadalomtudományi kutatatásokat végző csapat első tanulmányai olvashatóak. A kötetben tanszékünk három munkatársának írásai is helyet kaptak.

TÓTH PÉTER: Az autózás mint társadalmi-technikai rendszer

CSIZMADIA ZOLTÁN: Az autonóm, önvezető technológiák elterjedésé-nek társadalmi következményei – kérdések, dilemmák és szempontok

PÁTHY ÁDÁM: Az autonóm járművek társadalmi elfogadottságára, illetve a technológiával kapcsolatos várakozásokra irányuló empirikus kutatási előzmények a nemzetközi szakirodalomban

A tanulmányok a folyóirat honlapján elérhetőek. 

https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_VII_evf01.pdf

Tovább

Megjelent a Tér, Gazdaság, Ember legújabb száma

Megjelent a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Tér – Gazdaság – Ember tudományos folyóiratának tematikus száma (VII. évfolyam 1. szám, 2019), amely az autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik.


A folyóiratban tanszékünk három munkatársának (Dr. Csizmadia Zoltán, Dr. Tóth Péter és Dr. Páthy Ádám) cikkei olvashatóak, a szám vendégszerkesztője Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető volt.

A folyóirat tematikus számának internetes elérhetősége: 

Tovább

Új tanulmánykötet jelent meg az önvezető járművek társadalmi vonatkozásairól

autonom_konyv_cover.jpg Az Akadémiai Kiadónál jelent meg Az önvezető járművek világa címmel egy új kötet, aminek szerkesztésében Dr. Csizmadia Zoltán tanszékvezető vett részt.  Az elméleti és empirikus tanulmányok közül többet Dr. Páthy Ádám és Dr. Tóth Péter, tanszékünk munkatársai jegyeznek.

A kötet már elérhető digitálisan az Akadémiai Kiadó által működtetett MeRsz felületén. 

CSIZMADIA ZOLTÁN, RECHNITZER JÁNOS (SZERK.): AZ ÖNVEZETŐ JÁRMŰVEK VILÁGA
TÁRSADALMI HATÁSOK ÉS KIHÍVÁSOK.
Megjelenés éve: 2021
ISBN: 978 963 454 629 0
Akadémiai Kiadó, Budapest
 
A járművek világa a nagy változások korát éli. Az elektromobilitás együtt jár a digitalizáció látványos terjedésével, a járművek és a közlekedési módok átalakulásával, csakúgy mint az eszközök és az emberek viszonyának radikális módosulásával. Az önvezető jármű az egyik szimbóluma a korábbi magatartásokat, viszonyokat, gazdasági bázisokat és intézményeket felforgató innovációs hullámnak.
A hazai szakirodalomban nem találkozhatunk a járműfejlesztés- és gyártás új irányának gazdasági és társadalmi hatásait feldolgozó átfogó kiadvánnyal. A szerzők a Széchenyi István Egyetemen egy kutatási program keretében dolgozták fel az önvezető járművek ökoszisztémájának legfontosabb társadalmi összefüggéseit. A tanulmánykötetben a téma hét kutatója elemzi a gép és az ember kapcsolatának változását a technológia fejlődés viszonylatában, de betekintést adnak a gazdasági, társadalmi hatásrendszerek bonyolult szövetébe, felvázolják a járműgyártást átrendező Ipar 4.0 rendszer alapjait, a városfejlődés és a járművek elképzelhető trendjeiről olvashatunk, valamint a hazai automobilitás sajátosságairól nyerünk ismereteket.
A kötet második része az első átfogó, országos léptékű, lakossági körben végzett az önvezető járművek ismeretére és fogadására irányuló reprezentatív kérdőíves felmérés eredményeit mutatja be. Képet kaphatunk arról, hogy mennyire élénk és nyitott a járművek új generációja iránti érdeklődés, és hogy milyen aggályok és bizonytalanságok fogalmazódnak meg a jövő elkerülhetetlen fejlődési irányaival szemben.
Ajánljuk a kötetet mindazoknak, akiket érdekelnek a ma és a holnap járművei, azok hatása az életünkre a termeléstől a fogyasztáson át az életmódig, valamint azoknak is, akik el kívánnak gondolkodni a ma emberének a jövőre vonatkozó vízióiról.
Tovább

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!