Munkatársaink cikkei a Tér Gazdaság Ember legújabb számában

 Megjelent a Tér Gazdaság Ember 2019-es évi 1. száma. A folyóirat tematikus számában a Széchenyi István egyetemen futó, EFOP-3.6.2-16-2017-00016 „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” projekthez kapcsolódó társadalomtudományi kutatatásokat végző csapat első tanulmányai olvashatóak. A kötetben tanszékünk három munkatársának írásai is helyet kaptak.

TÓTH PÉTER: Az autózás mint társadalmi-technikai rendszer

CSIZMADIA ZOLTÁN: Az autonóm, önvezető technológiák elterjedésé-nek társadalmi következményei – kérdések, dilemmák és szempontok

PÁTHY ÁDÁM: Az autonóm járművek társadalmi elfogadottságára, illetve a technológiával kapcsolatos várakozásokra irányuló empirikus kutatási előzmények a nemzetközi szakirodalomban

A tanulmányok a folyóirat honlapján elérhetőek. 

https://kgk.sze.hu/images/dokumentumok/folyoirat/TGE_VII_evf01.pdf

Tovább

Megjelent a Tér, Gazdaság, Ember legújabb száma

Megjelent a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Tér – Gazdaság – Ember tudományos folyóiratának tematikus száma (VII. évfolyam 1. szám, 2019), amely az autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik.


A folyóiratban tanszékünk három munkatársának (Dr. Csizmadia Zoltán, Dr. Tóth Péter és Dr. Páthy Ádám) cikkei olvashatóak, a szám vendégszerkesztője Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető volt.

A folyóirat tematikus számának internetes elérhetősége: 

Tovább

Tantárgyi információk