Megjelent a Tér, Gazdaság, Ember legújabb száma

Megjelent a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Tér – Gazdaság – Ember tudományos folyóiratának tematikus száma (VII. évfolyam 1. szám, 2019), amely az autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik.


A folyóiratban tanszékünk három munkatársának (Dr. Csizmadia Zoltán, Dr. Tóth Péter és Dr. Páthy Ádám) cikkei olvashatóak, a szám vendégszerkesztője Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető volt.

A folyóirat tematikus számának internetes elérhetősége: 

A tematikus számban publikált tanulmányok a Széchenyi István Egyetemen vezetésével konzorciálisan[1] megvalósuló

EFOP-3.6.2-16-2017-00016 – „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” (2017-2020) című projekt[2] „Autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásai” című altémája keretében készültek. A részterületet elemző, gazdasági és szociológiai profilú interdiszciplináris megközelítést alkalmazó kutatócsoport célja, az ilyen irányú technológiák és az ezekre épülő innovációk lehetséges gazdasági és társadalmi következményeinek az átfogó, a nemzetközi és a magyarországi vonatkozásokat összekapcsoló, empirikusan megalapozott vizsgálata.

[1] Konzorciumi partnerek: Dunaújvárosi Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem.

[2] https://jd.sze.hu/fooldal

 

A közölt tanulmányokkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az autonóm járművek gyártásának és elterjedésének hatásrendszere szerteágazó, így sok szempontú, folyamatos, egymásra épülő, egymással kölcsönhatásban álló elemzésre van szükség. Másrészt a műszaki megoldások mögött mélyreható társadalmi, területi, jogi, etikai, gazdasági, de környezeti, valamint szociális következmények sorozata áll. Ezek feltárása, alaposabb megismerése, elemzése, pontos értékelése nélkül, valamint a hatásmechanizmusok be