Szakdolgozati témák szociálpedagógus hallgatóknak 2022-ben

A tanszékünk oktatói és a szakon oktató kollégák által megadott szakdolgozati témák jegyzéke 2021 tavaszán megtekinthető és letölthető innen.

Téma Konzulens Tanszék
Az oktatás esélye depressziós térségekben Dr. Bugovics Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A depriváció hatása az tanulásra és iskolai előmenetelre Dr. Bugovics Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A depriváció és iskolázottság kapcsolatának vizsgálata Dr. Bugovics Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Társadalmi és térségi identitás jellemzői egy esettanulmány példáján keresztül Dr. Bugovics Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A jól-lét érzés társadalmi jellemzői egy kiválasztott település példáján keresztül Dr. Bugovics Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Kapcsolathálózatok, társadalmi/kapcsolati tőke, együttműködés és bizalom Dr. Csizmadia Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A jelenkori magyar társadalom szociális kihívásai, aktuális társadalmi kérdései Dr. Csizmadia Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A jelenkori magyar társadalom szociális kihívásai, aktuális társadalmi kérdései Dr. Csizmadia Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A jelenkori magyar társadalom szociális kihívásai, aktuális társadalmi kérdései Dr. Csizmadia Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma (előzetes egyeztetéssel) Dr. Csizmadia Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma (előzetes egyeztetéssel) Dr. Csizmadia Zoltán Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Eltérő indulás, eltérő esélyek - a társadalmi helyzet meghatározó hatása Dr. Nárai Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Az iskola szocializációs szerepe Dr.Nárai Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A deviáns viselkedési formák gyakoriságának, illetve társadalmi megítélésének meghatározó tényezői Dr.Nárai Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Civil/nonprofit szervezetek szerepvállalása az oktatás, szociális ellátás és egyéb területen -  civil megoldások a társadalmi problémák és kihívások kezelésére  Dr.Nárai Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A társadalmi kirekesztés-kirekesztődés útjai Dr.Nárai Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma (előzetes egyeztetéssel) Dr.Nárai Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Interprofesszionális együttműködések a szociálpedagógiai gyakorlatban Oszter Bettina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A szociálpedagógia időszerű kihívásai és lehetőségei az idősellátásban Oszter Bettina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység: a formálódás kihívásai a szociálpedagógiában Oszter Bettina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma Oszter Bettina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Pszichiátriai betegségek és a szociálpedagógia kompetenciái Oszter Bettina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A társadalmi egyenlőtlenségek térbeli különbségeinek alakulása Mgyarországon és/vagy Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás óta eltelt időszkaban Páthy Ádám Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A társadalmi-gazdasági folyamatok településhálózatra gyakorolt hatásai Páthy Ádám Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Nagyvárosok és várostérségek társadalomszerkezeti sajátosságai Páthy Ádám Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A térszerkezeti egyenlőtlenségek (Budapest-vidék, kelet-nyugat, centrum-periféria) alakulása a társadalmi jelzőszámok és gazdasági mutatók tükrében Páthy Ádám Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egy kiválasztott válságrégió (kistérség, településcsoport) társadalmi-gazdasági problémáinak elemzése Páthy Ádám Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A szociális gondoskodás története 1945 előtt Dr. Simonik Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A magyarországi roma népesség társadalmi integrációjának kérdései Dr. Simonik Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációja Dr. Simonik Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkerőpiaci integrációja Dr. Simonik Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma (előzetes egyeztetéssel) Dr. Simonik Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma (előzetes egyeztetéssel) Dr. Simonik Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Ifjúságszociológiai kutatások  Dr. Tóth Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Az alkohol és drog megjelenése fiatalkorban. Alkohol- és drogfogyasztás különböző középiskolák tanulóinak körében Dr. Tóth Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Kulturális alapú településfejlesztés Dr. Tóth Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Helyi társadalom kutatások Dr. Tóth Péter Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Tanulásmódszertani kérdések a hátrányos helyzetű tanulók, gyermekvédelmi szakellátásban élő SNI gyerekek oktatásában Trembulyák Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Szociális munka fogyatékossággal élőkkel Trembulyák Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Szociális munka az iskolában Trembulyák Márta Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Egyéb, a hallgató által hozott téma (előzetes egyeztetéssel) Kóbor Krisztina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Gyermekbántalmazás Kóbor Krisztina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Iskolai erőszak Kóbor Krisztina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerek átalakulása Kóbor Krisztina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Konfliktuskezelés, mediáció Kóbor Krisztina Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék
Érzelmi fejlődés, ráhangolódás, érzelmi intelligencia Ritter Andrea Tanár- és Tanítóképző Tanszék
Szocializációs zavarok gyermekkorban Ritter Andrea Tanár- és Tanítóképző Tanszék
Korai kötődés, anya-gyermek kapcsolat szerepe a személyiségfejlődésben Ritter Andrea Tanár- és Tanítóképző Tanszék
Gyermekek gondolat- és érzésvilágának tükröződése rajzaikban Ritter Andrea Tanár- és Tanítóképző Tanszék
A szociális kompetencia fejlesztése Ritter Andrea Tanár- és Tanítóképző Tanszék

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Nyitott Kapuk 2023 2023. január 17.