Szociológia szak szakdolgozati témák

Téma Konzulens
Média és társadalom a digitalizáció korában Dr. Bugovics Zoltán
Kvalitatív médiakutatás és elemzés Dr. Bugovics Zoltán
A kockázat-társadalom és a posztmodern lét Dr. Bugovics Zoltán
Kapitalizmus és a globalizálódó társadalom kihívásai Dr. Bugovics Zoltán
A szociológia kortárs elméleti kérdései Dr. Csizmadia Zoltán
A szociológia módszertani újdonságai Dr. Csizmadia Zoltán
Napjaink legfontosabb társadalmi kérdések, sajátosságai, problémái Dr. Csizmadia Zoltán
Alumni (öregdiák) kutatások a Széchenyi Egyetemen Dr. Csizmadia Zoltán
Egyéb, hallgató által javasolt téma Dr. Csizmadia Zoltán
Helyi társadalmak, közösségfejlődés, közösségfejlesztés Dr. Tóth Péter
Társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek Dr. Tóth Péter
Az információs társadalom elméleti és gyakorlati megközelítések Dr. Tóth Péter
Alumni kutatások a Széchenyi Egyetemen Dr. Tóth Péter
A társadalmi egyenlőtlenségek hátterében álló tényezők változása Páthy Ádám
Területi egyenlőtlenségek társadalmi vetületei Páthy Ádám
Kvantitatív adatfelvételek, elemzési módszerek Páthy Ádám
Társadalmi folyamatok Kelet-Közép-Európában Páthy Ádám
A nagyvárosi társadalmak rétegződése, együttélés és konfliktusok a helyi közösségekben Páthy Ádám
Egy magyarországi település politikai, gazdasági vagy kulturális elitje a két világháború közti időszakban Dr. Varga Balázs
A deviáns viselkedés egyes formáinak problematikája a fiatalság körében Dr. Varga Balázs
Eltérő indulás, eltérő esélyek - a társadalmi helyzet meghatározó hatása Dr. Nárai Márta
Értévilág, értékpreferenciák Dr. Nárai Márta
A társadalmi kirekesztés-kirekesztődés útjai Dr.Nárai Márta
A deviáns viselkedési formák gyakoriságának, illetve társadalmi megítélésének meghatározó tényezői Dr.Nárai Márta
Civil/nonprofit szervezetek szervezetszociológiai megközelítésből Dr.Nárai Márta
Alumni programok a felsőoktatásban - Kapcsolat- és közösségformálás sajátos lehetőségei   Dr.Nárai Márta
A magyarországi cigány népesség helyzete Dr. Simonik Péter

Legutolsó frissítés: 2021. november

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Nyitott Kapuk 2023 2023. január 17.