Szociológia szak szakdolgozati témák

 

 
Téma Konzulens
Iskolai továbbtanulás, iskolai egyenlőtlenségek Dr. Róbert Péter
Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon Dr. Róbert Péter
A szubjektív életminőség összetevői és meghatározói Dr. Róbert Péter
Média és tartalomelemzés  Dr. Bugovics Zoltán
Kvalitatív médiakutatás és elemzés Dr. Bugovics Zoltán
Posztmodern társadalom és identitás Dr. Bugovics Zoltán
Kapitalizmus és a globalizálódó társadalom kihívásai Dr. Bugovics Zoltán
A szociológia kortárs elméleti kérdései Dr. Csizmadia Zoltán
A szociológia módszertani újdonságai Dr. Csizmadia Zoltán
Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés kérdései Dr. Csizmadia Zoltán
Napjaink legfontosabb társadalmi kérdések, sajátosságai, problémái  Dr. Csizmadia Zoltán
Helyi társadalmak, közösségfejlődés, közösségfejlesztés Dr. Tóth Péter
Társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek Dr. Tóth Péter
Az információs társadalom elméleti és gyakorlati megközelítések Dr. Tóth Péter
A társadalmi egyenlőtlenségek hátterében álló tényezők változása Dr. Páthy Ádám
Területi egyenlőtlenségek társadalmi vetületei Dr. Páthy Ádám
Kvantitatív adatfelvételek, elemzési módszerek Dr. Páthy Ádám
Társadalmi folyamatok Kelet-Közép-Európában Dr. Páthy Ádám
Időskori szükségletek és szolgáltatások Dr. Puli Edit
A demencia, mint legújabb társadalmi kihívás Dr. Puli Edit
Egy magyarországi település politikai, gazdasági vagy kulturális elitje a két világháború közti időszakban Dr. Varga Balázs
A deviáns viselkedés egyes formáinak problematikája a fiatalság körében Dr. Varga Balázs
Eltérő indulás, eltérő esélyek - a társadalmi helyzet meghatározó hatása Dr. Nárai Márta
Értékvilág, értékpreferenciák Dr. Nárai Márta
A társadalmi kirekesztés-kirekesztődés útjai Dr.Nárai Márta
A deviáns viselkedési formák gyakoriságának, illetve társadalmi megítélésének meghatározó tényezői Dr.Nárai Márta
Civil/nonprofit szervezetek  szervezetszociológiai megközelítésből Dr.Nárai Márta

Legutolsó frissítés: 2018. szeptember

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap (nagypéntek) 2020. április 10.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2020. április 27. - 2020. május 11.