Szociológia szak szakdolgozati témák

Téma Konzulens
Média és társadalom a digitalizáció korában Dr. Bugovics Zoltán
Média és a virtuális valóság Dr. Bugovics Zoltán
A nő a kapitalizmusban és a posztmodern életérzés Dr. Bugovics Zoltán
Kapitalizmus és a globalizálódó társadalom kihívásai Dr. Bugovics Zoltán
A szociológia kortárs elméleti kérdései Dr. Csizmadia Zoltán
A szociológia módszertani újdonságai Dr. Csizmadia Zoltán
Napjaink legfontosabb társadalmi kérdések, sajátosságai, problémái Dr. Csizmadia Zoltán
Alumni (öregdiák) kutatások a Széchenyi Egyetemen Dr. Csizmadia Zoltán
Egyéb, hallgató által javasolt téma Dr. Csizmadia Zoltán
Helyi társadalmak, közösségfejlődés, közösségfejlesztés Dr. Tóth Péter
Társadalmi rétegződés, társadalmi egyenlőtlenségek Dr. Tóth Péter
Az információs társadalom elméleti és gyakorlati megközelítések Dr. Tóth Péter
Egyéb, hallgató által javasolt téma Dr. Tóth Péter
A társadalmi egyenlőtlenségek hátterében álló tényezők változása Páthy Ádám
Területi egyenlőtlenségek társadalmi vetületei Páthy Ádám
Kvantitatív adatfelvételek, elemzési módszerek Páthy Ádám
Társadalmi folyamatok Kelet-Közép-Európában Páthy Ádám
A nagyvárosi társadalmak rétegződése, együttélés és konfliktusok a helyi közösségekben Páthy Ádám
Egy magyarországi település politikai, gazdasági vagy kulturális elitje a két világháború közti időszakban Dr. Varga Balázs
A deviáns viselkedés egyes formáinak problematikája a fiatalság körében Dr. Varga Balázs
Eltérő indulás, eltérő esélyek - a társadalmi helyzet meghatározó hatása Dr. Nárai Márta
Értévilág, értékpreferenciák Dr. Nárai Márta
A társadalmi kirekesztés-kirekesztődés útjai Dr.Nárai Márta
A deviáns viselkedési formák gyakoriságának, illetve társadalmi megítélésének meghatározó tényezői Dr.Nárai Márta
Civil/nonprofit szervezetek szervezetszociológiai megközelítésből Dr.Nárai Márta
Egyéb, hallgató által javasolt téma Dr.Nárai Márta
A magyarországi cigány népesség helyzete Dr. Simonik Péter
Társadalmi egyenlőtlenségek Magyarországon

Dr. Simonik Péter
Társadalmi problémák és kezelésük a két világháború közötti Magyarországon Dr. Simonik Péter
Etnikai sokféleség és társadalmi megítélés Böcz Tamara
Globalizáció hatásai az etnikai sokféleségre Böcz Tamara
Etnikai heterogén társadalmi formák változásai Böcz Tamara

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.