Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés

Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzésre jelentkezni nem lehet, a képzés kifutott. Utolsó jelentkezés 2012 szeptemberében volt.
Új képzésünk Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (http://szm.sze.hu/szocialis-es-ifjusagi-munka-felsooktatasi-szakkepzes).

Tagozat: államilag finanszírozott nappali, költségtérítéses levelező
A felvételhez szükséges előképzettség: középfokú végzettség (érettségi)
A tanulmányok folyamán megszerzendő kreditek száma:
120
Képzési idő: 4 félév
Szakvezető: Dr. Tóbiás László egyetemi docens

A képzés célja: a szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges tudás elsajátítása, a munkakörben elvégzendő feladatok végzéséhez szükséges tulajdonságok, attitüdök (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák) kialakítása.

A tanulmányi idő két éve során a részvevők az egyetemmel hallgatói jogviszonyban állnak, és megilletik őket az ennek megfelelő ellátások, kedvezmények.

A tantárgyak a következő területeket érintik: szociológiai, szociálpolitikai, jogi, pszichológiai, pedagógiai alapismeretek, jóléti ellátások, szociális problémák, család és életmód, ifjúságsegítés és ifjúsági szolgáltatások, informatika, kommunikáció, közösségfejlesztés, készségfejlesztés, szociokulturális animáció.

A képzés a régió ifjúsági szervezeteivel, önkormányzataival, ifjúsági és szociális intézményeivel való együttműködésben valósul meg.
A képzés 45%-ban elméleti, 55%-ban gyakorlati tantárgyakból áll.

A képzés és a szakmai vizsga letétele után a végzettek OKJ 5576201 szakképzési azonosító számú képzettséget szereznek.

A megszerzett végzettség a következő feladatok ellátására képesít:

  • egyesületek, alapítványok,
  • művelődési intézmények,
  • önkormányzatok ifjúsági segítő, információs, közösségi aktivitást elősegítő, adminisztrációs és dokumentációs tevékenységeiben.

 

Az Ifjúságsegítő szakképesítés megszerzése felsőfokú alapképzésben (BA) való továbbtanulásra jogosít. A képzés során szerzett kreditekből 60 beszámít a Szociális Munka BA alapképzésbe. Így, aki szociális felsőfokú képzésben kíván továbbtanulni, jó alappal indulhat.

A képzés megvalósítása, a hallgatókkal való foglalkozás alapjai
A viszonylag kis létszámú képzés jó kereteket ad a hallgatókkal való intenzív, interaktív oktató-képző tevékenységre, a képzést alapvetően az evidence-based learning (bizonyítékokon alapuló tanulás) és probléma-alapú tanulás (PBL) alapján szervezzük, amelynek során korszerű oktatási módszereket alkalmazunk, pl: tapasztalat-alapú tanulás, interdiszciplináris stúdiumok, reflektív professzionalizmus, kooperatív tanulás, projektoktatás, felfedező oktatás - konstruktív tanulás stb.

Érdeklődni:

Dr. Tóbiás László szakvezető

Elérhetőség: tlaszlo@sze.hu, tel: +36703134079

Nits Lászlóné igazgatási ügyintéző

Elérhetőség: nits@sze.hu, tel:96/613-593

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 6. - 2020. március 7.
Elektronikus ZH nap 2020. március 6. 08:00 - 15:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 13. - 2020. március 14.
Ünnepi Szenátusi Ülés 2020. március 17. 10:00 - 12:00