Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés
(Social and Youth Work at ISCED level 5)

Részletes információk: http://szm.sze.hu
Szakfelelős: Dr. Tóbiás László, egyetemi docens, tlaszlo@sze.hu
Kapcsolattartó: Nits Lászlóné, ügyvivő szakértő, nits@sze.hu, +36 96 613-593

Képzési szint Munkarend Fin. forma Választható szak Költségtérítés (félév) Képzési idő
FOSZ N A Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés támogatott 4
FOSZ N K Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 150 000 Ft 4

A Széchenyi Egyetem előnyei a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés területén

A Széchenyi Egyetem Szociális munka tanszéke 4 éve folytat ifjúságsegítő szakképzést, amivel nagy tapasztalatot szerzett. 2013-tól „szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés” néven folytatódik a képzés. Képzésünk egyedülálló az országban, mivel a korábbi ifjúságsegítő-képzések gazdái közül egyedül mi voltunk szociális munka tanszék, így nekünk a legkönnyebb a kibővített tartalmú képzés minden részterületéhez nagytapasztalatú oktatót, gyakorlati helyeket biztosítani, továbbá nálunk van kialakult gyakorlata annak, hogy a szakképzés után szociális munka alapszakon folytatják tanulmányaikat hallgatók. Az egész régióban és a szomszédos megyékben is rendelkezünk gyakorlati oktatást biztosító partnerekkel, így a Győrtől távolabb lakó hallgatók lakóhelyükön vagy annak közelében is teljesíthetnek gyakorlatokat.

A nálunk végzett asszisztensek tanulmányait egyetemünk felsőoktatási alapszakjain a következők szerint számítjuk be:

  • szociális munka alapszakon (BA) 90 kredit – egy félévben átlagosan 30 kredi-tet kell teljesíteni,
  • szociológia alapszakon (BA) 30 kredit.

A szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

A szakképzés 2 tanév hosszúságú, és 55% a gyakorlati képzés aránya. Az első félévtől vannak intézményekben teljesítendő gyakorlatok, a negyedik félév egésze intézményi gyakorlat. A hallgatók két szakirány közül választhatnak, így „felsőfokú szociális munkás asszisztens” vagy „felsőfokú ifjúságsegítő asszisztens” végzettséget szerezhetnek. A tantárgyaknak körülbelül a hatoda eltérő a két szakirányon – és természetesen a gyakorlatok helyszíne, részben jellege is.

Mindkét szakirányon nagy óraszámban tanulnak a hallgatók különböző pszichológia, szociológiai, jogi tárgyakat, szociálpolitikára, szociális munkára, általában a segítségnyújtásra vonatkozó ismereteket. A képzésnek nagyon fontos része a szakmai képességek fejlesztése. Hallgatóink két félév hosszúságú csoportos projektgyakorlaton is részt vesznek, amihez elméleti tárgy is kapcsolódik, egyebek között a pályázatírás ismereteivel. Képzésünk értéke, hogy kis létszámú csoportokban oktatjuk a hallgatókat.

Asszisztensek munkafeladatai a humánszolgáltatásokban

Az asszisztensek alapvetően diplomás szakemberek által meghatározott feladatokat látnak el, részben csoportban dolgozva, részben teljesen önállóan.
Jogszabályok határozzák meg, hogy a gyermekjóléti-szociális intézményekben milyen feladatokat láthatnak el asszisztensek. Ezek között vannak jellemzően adminisztratív jellegű munkakörök is, de olyanok is, melyekben közvetlenül a segített emberekkel kell dolgozni – így az asszisztensi végzettséggel rendelkezők a munkavállaláskor tudnak választani, hogy milyen jellegű feladatokra vállalkoznak, nem kell ezt a képzés megkezdése előtt eldönteniük.
Szociális asszisztensek mindenhol dolgozhatnak szociális munkások mellett, így gyermekjóléti-gyermekvédelmi, időseket, fogyatékossággal élőket, szenvedélybetegeket, hajléktalanokat ellátó intézményekben, civil és egyházi szervezetekben. Ifjúságsegítők jelenleg legnagyobb számban civil szervezetekben és önkormányzati szolgáltatásokban dolgoznak.

Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés főmenü

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 21. - 2020. február 22.
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 6. - 2020. március 7.
Elektronikus ZH nap 2020. március 6. 08:00 - 15:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 13. - 2020. március 14.
Ünnepi Szenátusi Ülés 2020. március 17. 10:00 - 12:00