Önkéntes segítő gyakorlati tárgy - fogadóhelyek

KEDVES HALLGATÓK!

Az alábbiakban megtalálja az Önkéntes segítő gyakorlat tárgy
fogadóhelyeit.
Kérjük, ismerkedjen meg a lehetőségekkel!
Találkozzunk február 8-án a tárgy indításakor! A pontos időpontról és
helyszínről a Neptunban fogunk tájékoztatást küldeni.

Üdvözlettel:
Dr. Nárai Márta egyetemi docens (naraim@sze.hu) és
Pécsi Gertrúd koordinátor (pgerti@sze.hu)

Család – és Gyermekjóléti Központ

Intézményünk alaptevékenysége az egyénekkel, családokkal, csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka.
Munkánk egyik alapkövét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) fekteti le, mely szerint „a gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt
gyermek visszahelyezését.”
Mindennapi munkánk középpontjában a nehéz helyzetbe került családok, veszélyeztetett gyermekek, segítség nélkül maradt egyedülállók támogatása, közösségi programok szervezése áll.
A SZE Önkéntes Programban hosszú idő óta partnerintézményként veszünk részt, minden alkalommal örömmel vettük a hallgatók jelentkezését, és a továbbiakban is számítunk mi is, illetve a velünk kapcsolatban álló családok és gyermekeik segítségetekre!
Eddigi tapasztalataink az bizonyítják, hogy az Egyetemmel való együttműködés minden érintett fél számára építő jellegű és pozitív eredményeket hozó.
Honlapunk: http://www.csgykgyor.hu/hun/


A SZE Önkéntes Segítő Gyakorlat keretén belül nehezített élethelyzetben lévő, szociálisan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek nyújthattok segítséget a tanulás terén.
A gyermekek különböző tantárgyakból való KORREPETÁLÁSA, adott – akár több – tárgyból való felkészítése, házi feladataik elkészítésében való segítségnyújtás jelenti az önkéntes gyakorlat fő tartalmát.
Ezen családoknak ez a fajta támogatás, segítés azért nagyon fontos, mert sok esetben a szülők saját maguk nem tudnak segíteni gyermekeiknek a tanulásban, nem tudják igénybe venni a különórákat, hiszen manapság rendkívül magas árat kérnek az iskolán kívüli felzárkóztatásért.
A korrepetálási munkák, feladatok színtere egyrészt a család lakhelye, otthona, illetve, ahol az otthoni körülmények nem teszik lehetővé, intézményünk egyik telephelye, a

Sziget-kék Közösségi Tér (9023 Győr, Szigethy A. u. 109.).
Család – és Gyermekjóléti Központ

Amit nyújthatunk Nektek:

 • gyermeki öröm megtapasztalása
 • szociális érzékenység fejlesztése
 • tapasztalatszerzés szociális területen
 • a „való” világ megismerése
 • meglévő tudás hasznosítása, gyakorlás


Amit várunk Tőletek:

 • empátia
 • segítőkészség
 • odafigyelés
 • másság elfogadása
 • rugalmasság


SZE Önkéntes Segítő Gyakorlat koordinációjáért felelős elérhetősége:
Magyarné Bányai Krisztina tanácsadó
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 2/c. (CSGYK Speciális Csoport Közösségi Kávézó)
Mobil: 0620/404-6674
E-mail: kozossegi.kavezo@csgykgyor.hu

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr


9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában a lakossági igényeknek, szükségleteknek megfelelően személyre szabott, differenciált szakmai munkával látja el a város idősgondozásával összefüggő szociális alapszolgáltatási és szakellátási, továbbá a fogyatékos személyek ellátásával összefüggő szociális alapszolgáltatási feladatokat.
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény napjainkban 3 gondozási központot, 12 idősek klubját, egy Fogyatékosok Napközi Otthonát, egy időskorúak gondozóházát és négy idősek otthonát foglalja magába. A szociális ellátások mellett biztosítja a város egészségügyi
ellátásai közül a felnőtt és gyermek háziorvosi, fogorvosi alapellátást, a háziorvosi és fogorvosi ügyeletet, fogszabályozást, fogászati prevenciót, működteti a védőnői és az iskolaorvosi szolgálatot.
A mindennapi munkánk középpontjában a gondozásra, ápolásra szoruló emberek fizikai szükségleteinek minőségi, egyénre szabott ellátása, a boldog békés időskor megteremtése, a lelki harmónia megőrzése áll. A célcsoport elsődlegesen az időskorú lakosság.
Célunk, hogy megismertessük Önnel intézményünket. Szeretnénk képet adni azokról az idős emberekről, akik számtalan szociális, egészségügyi problémájuk ellenére – az intézményi ellátás kereteiben is megtalálhatják a mindennapok szépségét, az ünnepek varázsát. Célunk továbbá, hogy munkájával bekapcsolódjon az intézmény hétköznapjaiba, aktívan részt vegyen az idősekkel a szabadidejük hasznos eltöltésében.


Feladatok, melyek intézményünkben végezhetőek:

 • bekapcsolódás az idősek szabadidejének hasznos eltöltésébe,
 • csoportos foglalkozások segítése,
 • beszélgetés, felolvasás,
 • egyéni és csoportos szabadtéri programok megvalósításának segítése.

Gyakorlati helyszínek:

 1. Kálóczy téri Idősek Otthona – bentlakásos, 9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
 2. Kálóczy téri Idősek Klubja – nappali ellátás, 9026 Győr, Kálóczy tér 9.
 3. Otthon utcai Idősek Klubja – nappali ellátás, demens klub, 9023 Győr, Otthon utca 2.
 4. Répce utcai Idősek Klubja – nappali ellátás, 9024 Győr, Répce utca 8/b.
 5. Semmelweis utcai Idősek Klubja – nappali ellátás, 9025 Győr, Semmelweis utca 8.

A jelentkezőket előre egyeztetve hétköznaponként (hétfő-csütörtök) 8.00 és 16.00 óra között, (pénteken) 8.00 és 13.30 óra között tudjuk fogadni.
Az intézményről bővebb információ a www.eeszi.hu elérhetőségen található.
Kapcsolattartó:
Turcsikné Várallyai Zsuzsanna
szociális szakreferens
9026 Győr, Kálóczy tér 9-11.
Tel.: +36 96 314 322
Mobil: +36 20 4018404
E-mail: turcsikne.zsuzsanna@eeszi.hu

Győri Tanoda-Klub

A Győri Tanoda-Klub 18 éve működik Győrben.

6-16 éves, többnyire hátrányos helyzetű, alulteljesítő tanulókkal foglalkozunk. Naponta 15-25 általános és középiskolás tanulónak segítünk a napi tanulásban, fejlesztjük az alapképességeiket, (matematika, szövegértés) a szociális és tanulási képességüket – egyéni és kiscsoportos formában. Láthatják a képeken, hogy a fiúk többségben vannak.

Segítjük a pályaválasztásukat, a gazdálkodási, életviteli tervezésüket. Szervezünk számukra művelődési és sportprogramokat, versenyeket, pályázatokat, kirándulást, táborozást, akár családokkal együtt is.

A jelentkező hallgatókat ezekbe a foglalkozásokba vonjuk be, segítő, szervező feladatokba.

A tanulók az iskola tanítási napokon délután, tanítás után jönnek be, és 17 óráig, 17,30-ig tartózkodnak a tanodába. Most ukrán tanulók is járnak ide, de foglalkoztunk pakisztáni, iráni, iraki gyerekekkel is.

Naponta 3 mentor segíti a tanulókat. Szervezünk szabadfoglalkozás keretében ünnepeket, vetélkedőket, beszélgetéseket.

A sport nagyon fontos és kedvelt program a tanulók körében.

Nyáron is nyitott a tanodánk, szervezünk táborokat, kirándulásokat, palacsinta, pizza és pörkölt-partit, sütis napokat!!

Kedves Egyetemi Hallgatók!

Nagy örömmel várjuk Önöket segítő, mentori feladatokra, akár újabb játékok, témák bevezetésére is!

A tanodának szoros a kapcsolata az egyetemmel, a tanulóink nagyon kedvelik a fiatal hallgatókat, lányokat, fiúkat!

Üdvözlettel: Dr. Szakácsné Foki Katalin, tanodavezető

Elérhetőségünk:  20-204-6688, iskolaesely@gmail.com

Győr, Vágóhíd u. 4. (az OBI-val szemben, a Pedro pékség mellett.)

Győri Egyházmegyei Karitász

Segíteni embertől emberig

Szeretetszolgálat a Győri Egyházmegyei Karitásznál

 

            Hasznosan töltenéd a szabadidődet? Szívesen önkénteskedsz? Tartoznál egy vidám csapathoz? Akkor köztünk a helyed! Szeretettel várjuk csatlakozásodat a Győri Egyházmegyei Karitász (https://karitasz-gyor.hu/alapok/) immár csaknem 200 önkéntesből álló közösségéhez, hogy rendszeres programjaink, akcióink és egyedi segítségnyújtásunk által együtt segíthessünk szükséget szenvedő embertársainkon!

            A győri Széchenyi István Egyetem Önkéntes szakmai gyakorlat elnevezésű tárgyának keretében szívesen fogadunk olyan hallgatókat, akik nyitottak az emberekkel való közös munkálkodásra, szívesen végeznek változatos feladatokat, és örömmel szereznének tapasztalatot rászoruló embertársaink önzetlen és szakszerű segítésében. Szervezetünk gyakorlati helyszínként jelenleg két tevékenységi területen tud hallgatókat fogadni:

 1. Részvétel a másfél éve indult idősgondozási programunkban: https://karitasz-gyor.hu/idosgondozas/.
 2. Részvétel Apor-műhelyünk életében: megismerkedés a műhely megváltozott munkaképességű dolgozóival és szakmai vezetésével, valamint bekapcsolódás a közösség életébe és a napi munkákba.

Mindkét tevékenység rendszeres időbeosztáshoz kötött, előzetes egyeztetés alapján győri központunkban (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 10.) tudjuk fogadni a hallgatókat. Külső tevékenységi helyszín esetén szintén előzetes egyeztetés szükséges.

 

Elérhetőségeink:

Szeretettel várunk!

Lurkó Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány

Kedves Hallgatók!

A Lurkó Győri Kórház Gyermek Osztályért Alapítvány 2002-ben alakult.

Immáron több mint 20 éve a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Gyermekosztályán fekvő és a vizsgálatra várakozó gyermekekkel játszunk és szervezünk nekik különböző foglalkozásokat 3 játszóházban:

- az Ambulancián, a Gyermekosztályon, és a Gyermeksebészeten (C1 és C3 épületben)

Önkéntes segítőinknek és a hozzánk érkező adományoknak köszönhetően nap, mint nap azért vagyunk itt, hogy könnyebb legyen a gyermekeknek a kórházban eltöltött időszak, igény szerint a szülőknek is segítséget nyújtunk a hét minden napján.

Feladataink körébe sorolhatjuk a kézműveskedéseket, kreatív foglalkozásokat, társasozást, egyéni szerepjátékokat, rajzolást -festést, bármit, amivel a gyermek kedvében járhatunk!

Ezen kívül fontos szerepet kap a játékok és a játszóházak tisztán-és rendben tartása, fertőtlenítés, esetenként a gyermekek vizsgálatra való kísérése.

Az Alapítvány teljeskörű diszkréciót, és titoktartást vár el az önkénteseitől!

Jelentkezéseiteket az alábbi elérhetőségeken várjuk:

Zajovicsné Vizer Bernadett - Alapítványvezető

Tel: 0620-539-5422

e-mail: betti@lurkoalapitvany.hu

http://www.lurkoalapitvany.hu/

Sok van mi csodálatos, de a GYERMEKNÉL nincs semmi csodálatosabb!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

A Szuverén Máltai Lovagrend 1925-ben állította fel követséget Budapesten, rá három évre, 1928-ban megalakult a Magyarországi Máltai Lovagok Szövetsége. 1945 után magyarországi tevékenységük ellehetetlenült, az emigrációba kényszerült rendtagok csak 1996. január 27-én helyezték át ismét székhelyüket Budára.

Magyarországon az egyik első civil szervezetként, 1989. február 4-én Kozma Imre atya vezetésével, 31 alapító tag részvételével megalakult a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület.

Csilla Freifrau von Boeselager, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat társalapítója (1941-1994).

A budapesti országos központ mellett hét regionális szervezetben, számos helyi csoportban, több ezer önkéntessel végzik munkájukat.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb keresztény karitatív szervezete, mely 2021-ben 312 intézményben, 103 önkéntes csoportban és 145 pályázati programban naponta mintegy tizenötezer emberről gondoskodott.

2021-ben 14 intézményt vett át az államtól, köztük idősotthonokat és fogyatékkal élő embereket ellátó intézményeket, ahol összesen 744 munkatárs 1468 emberről gondoskodik. 2022-ben a szervezet több mint 3700 munkavállalóval és mintegy ötezer önkéntessel végzi mindennapi tevékenységét.

Alapelvek:

Az önkéntesség definíciója:

„Az önkéntesség nem ingyenmunka.
Az önkéntes önszántából, idejét nem sajnálva igyekszik segíteni másokon.”

Jogi háttér:

 • A törvénynek (2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt)) köszönhetően megkerülhetetlen témává vált az önkéntesség. A törvény a mellett, hogy jogi értelemben vett státuszt adott az önkénteseknek, számos anomáliát megszüntetett (pl. az önkénteseknek nyújtott költségtérítés adó és járulékmentessége) és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a társadalom és az egyének szintjén.

Mi kell ahhoz, hogy jól tudjunk segíteni?

 • Elfogulatlanság
 • Tolerancia
 • Kitartás
 • Nyitottság
 • Empátia
 • Egyensúly teremtő képesség a kezdeményezés és a teret adás között
 • Nem kell mindenkit megmenteni, abban kell segíteni, amiben a segítségemet kérik

Tevékenységi köreink:

 • IDŐSEKKEL VALÓ TÖRŐDÉS, GONDOZÁSUK
 • Idősek otthoni, szociális otthoni látogatása.
 • Otthoni segítségnyújtás: takarítás, bevásárlás, ügyintézés, ebédszállítás, idősek szállítása, kísérése.
 • Lelki, közösségi és kulturális programok szervezése.
 • HAJLÉKTALAN EMBEREK SEGÍTÉSE
 • Hajléktalanok utcai gondozása, étkeztetése, teajárat.
 • Közösségi programok hajléktalan embereknek.
 • Közösségi programok szervezése gyerekeknek és családoknak: prevenciós, közösségépítő, kézműves műhely, kulturális és lelki programok.
 • Rendezvények szervezése, közreműködés a megvalósulásnál.
 • Nyári táborok szervezése, táboroztatás.
 • Gyermekfelügyelet.
 • Gyermekek korrepetálása.
 • Délutáni gyermekfoglalkozás önkéntes pedagógusok bevonásával.
 • Gyermekjóléti feladatok.
 • Tanszerosztás.
 • Gyerekesély program - Mozgó Játszóterek
 • Játszva megelőzni! program - Máltai Játszóterek
 • Fogyatékkal élő gyerekek és családjuk támogatása.
 • Klubfoglalkozás.
 • Fogyatékkal élők szállítása.
 • Közösségi és lelki program szervezése fogyatékkal élő felnőtteknek, fiataloknak, gyerekeknek.
 • Katasztrófavédelem, fizikai segítségnyújtás, adományok célba juttatása.
 • Teajáratok működtetése katasztrófahelyzetben.
 • Katasztrófa által sújtott családok lakásának újra berendezése.
 • Krízishelyzetben levők segítése.
 • Lakóhelyükön élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került családok, egyének segítése.
 • Börtönben levők látogatása, lelki támogatása, beilleszkedésük segítése, hittanóra
 • tartása pl. a Fiatalkorúak Börtönében, ajándékcsomag ünnepekre.
 • Részvétel Máltai Szeretetszolgálat akcióiban.
 • Jogi, szociális, életvezetési tanácsadás, lelkisegély-szolgálat.
 • Bekapcsolódás az intézmények tevékenységébe.

„Ifjúsági önkéntes közösségek hálózata” - IfYou
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ifjúsági Önkéntes Közösségek Hálózata projektjének fő célja egy olyan ifjúsági önkéntes rendszer kialakítása, amely egészen a középiskolát megelőző évektől biztosítja a fiatalok számára az önkénteskedés különböző formáit és egy országos ifjúsági önkéntes közösséghez tartozás élményét. Szeretettel várunk a máltai Ifjúsági Önkéntes Közösségek hálózatában, akár az iskolai közösségi szolgálat keretében, akár már igazi önkéntesként.

Szeretettel ajánljuk figyelmetekbe az alábbi kisfilmet:

Az önkéntesség ABC-je – YouTube

Kozma Imre atya alapítónk így fogalmazta meg küldetésünket: „Mi, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársai azok felé nyitunk, akik elől mások elzárkóznak. A nyitottság kockázatvállalást is jelent. Kívánom, mindig merjük vállalni a kockázatot, hogy előítélet-mentesen beengedjük a másik embert az életünkbe” (Kozma Imre atya a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke a szervezet országos központjában tartott tisztújító küldöttgyűlésén 2022. május 28-án).

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Nyugat-Dunántúli Régiójában az alábbi helyszíneken a következő feladatokra várunk Titeket nagy szeretettel:

Maximum létszám: 10-12 fő

Első állomás:

Színes Fogadó Tér Szenvedélybetegek Integrált Intézménye
Győr, Szigethy Attila u.109
Intézményvezető: Káldyné Szabó Eszter
Telefon: 36 30 514 6592
kaldyne.szabo.eszter@maltai.hu

 1. Tevékenység: Kortárssegítő csoport létrehozás a Színestér szakembereivel

Időpont: minden héten vagy két hetente csütörtökön

Módszer: elmélet (asszertív kommunikáció, önismeret, kooperatív tanulási módszerek, csoportmunka, vita, irányított beszélgetés, pozitív én-üzenetek… stb)

Időterv: 10 óra

 1. Tevékenység: Nyitott felépülő és önsegítő csoportokkal való találkozás

Időpont: a hónap utolsó szerdáján filmklub 16:00 – 19:00, illetve minden pénteken 17:00-18:30. Játékos önismeret, szabad mozgás, zenehíd foglalkozások

Módszer: gyakorlat

Időterv: 10 óra

A legjobb lenne, ha a két tevékenység összekapcsolódna, mert az egyik elméleti míg a másik gyakorlati tevékenység.

Második állomás:

MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékos Napközi Otthon

Győr, Kálvária u.2.
Intézményvezető: Kálóczi Szilvia
Telefon: 96/528-617

E-mail: napkozi.gyor@maltai.hu

Tevékenység: Fogyatékos ellátottakkal való személyes találkozás és gyakorlati   programok

Időpont: reggel vagy délelőtti órákban

Módszer: gyakorlat

Időterv: 4 óra

Hallgatók a munkatársakkal egyeztetve, következő lehetőségeket választhatják:

 • Egyszerűbb informatikai oktatás az ellátottak számára, felhívva a figyelmet az internet veszélyeire. Laptopok rendelkezésre állnak!
 • Hobby bemutatása ellátottjainknak.
 • Hangszeres-zenés és együtt éneklős foglalkozások
 • Finommotorikai fejlesztő foglalkozások (rajzolás, origami…)
 • Rövid sétákon, kirándulásokon gondozottjaink kísérése.

Harmadik állomás:

Nyugat-Dunántúli Regionális Központ:

9021 Győr, Amadé László u.1.sz.

Kapcsolattartó: Kiss Tünde adománykoordinátor

Telefon: 70/ 513 3792

E-mail: kiss.tunde@maltai.hu

Tevékenység: Hátrányos helyzetű családok megismerése

Időpont: kedd, szerda, csütörtök: 14:00-16:00 között

Módszer: gyakorlat

Időterv: 4 óra

 • Környezettanulmányok
 • Ügyfélkezelés (igényfelmérés, adománykiosztás)

Köszönjük megtisztelő bizalmatokat, várunk benneteket sok szeretettel!

Szent Anna Otthon

Otthonunk alapítványi fenntartású katolikus szemlélettel rendelkező szakosított ellátást biztosító intézmény. Lakóink 24 órás ápolásban és gondozásban részesülnek. Intézményünkben, lakóink saját apartmanokban élnek. Biztosított számukra az egészségügyi ellátás mellett az étkezés, szabadidő hasznos eltöltése, hitélet gyakorlása. Célunk az emberhez méltó időskor biztosítása.

A Széchenyi István Egyetemmel szoros és jó kapcsolatot sikerült kiépíteni az évek alatt. Otthonunkba számítógépes oktatáshoz várnánk egyetemistákat, akik felhasználói szinten ismerik és használják az okos telefont és a számítógépet. A gyakorlat során kezdő és haladó szinten, személyre szabottan egyénileg kell foglalkozni az idős emberekkel.

A munkát meghatározná a számítógépes ismeretek mellett, az idős ember érdeklődési köre is. A gyakorlaton résztvevők egy alkalommal két fő oktatását tudnák ellátni. Továbbá beszélgetésekre, lakókkal való sétára és az egyéni igényeknek megfelelő feladatok ellátására is van lehetőség.

Bővebb információkért és tájékozódásért keressék a www.szentannaotthon.hu internet címet.

Kövessen minket a Facebookon is!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

"Művésztelep" kiállítás 2023. június 1. 17:00 - 18:00
EDT ülés 2023. június 16.
Vizsgaidőszak vége 2023. július 1.