Tudományos-szakmai konferenciák, rendezvények

2015. május 27–28. Tóbiás László; Az anyává válás támogatása – ahogy nagyanyák, dédanyák megélték - A családi kapcsolatok szokásrendszere és a nemzedékváltások történeti alakulása a 20. században, ELTE BTK Néprajzi Intézet, Budapest

2015. május 7.,Tóbiás László; Új család, új gyerekkor Európában? Új kihívások a gyerekekkel és családokkal dolgozók számára – Szociális hét, Szombathely

2015. március 17., Szociális munka Világnapja, Bridge Hallgatói és Oktatói Klub

2014. NOVEMBER 13. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI KÖRKÉP A GYŐRI VÁROSTÉRSÉGBEN II.
A szociális intézményrendszer szereplőinek együttműködési hálózata –
Csizmadia Zoltán PhD, tanszékvezető egyetemi docens
Együttműködések a szociális szolgáltatásokban - Budai István PhD, főiskolai tanár - Puli Edit PhD, egyetemi adjunktus
A humán szükségletek alakulása Győrben - Nárai Márta PhD, egyetemi docens

2014. október 30-31. Tóbiás László; A segítés, mint a társadalmon végzett munka és az ifjúságügy. Plenáris előadás ÖSSZEBESZÉLÜNK I. Ifjúságügyi Kongresszus, Budapest,

2014. október 18. Nárai Márta;  TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0014 Modellprojekt záró rendezvénye; Mosonmagyaróvári Térségi Társulás – Mosonmagyaróvár. Előadás címe: Önkéntesség a szociális ellátás területén: lehetőség, felelősség, közösség

2014. október 8-9.: Tóbiás László; Családtámogatás: újfajta családok újfajta támogatásai. A házasság és a család - a Szegedi Tudományegyetem Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéke, az MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, az OR-ZSE Kaufmann Dávid Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoport konferenciája, Szeged,

2014. október 1., Nárai Márta; Hasznos tudás - LLL projekt, Nemzeti Kulturális Intézet – Petőháza
Előadás címe: Aktív állampolgárság - a cselekvő ember

2014. szeptember 25-26., Nárai Márta:  A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. Záró konferencia; Széchenyi István Egyetem – Győr, Előadás címe: Humán szükségletek alakulása. Lakossági felmérés eredményei

2014. március 18.: Szociális munka Világnapja, SZE Aula (9026 Győr, Egyetem tér 1.)

2014. február 7.:  Segítünk az Időseknek Program (SÍP) Nyitott Kapuk programja
(9024 Győr, Szent Imre út 26-28.)

2014. február 7.:  Tóbiás László előadása A pedagógia kultúrája VII. Miskolci Taní-tani Konferencián a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete tudományos konferenciáján
A segítségnyújtás kultúrája szekciójában tartott előadást tanszékünk docense, Egyetemi tapasztalatokról a közösségi szolgálathoz címmel. A nagy hagyományú és sok témát felölelő konferencia a nem szaktárgyi tanítás kérdései között a közösségi szolgálat, önkéntesség pedagógiai dimenzióval is foglalkozott. Tóbiás László a Széchenyi Egyetem önkéntes segítő gyakorlat című kurzusa tapasztalataiból a közösségi szolgálat mint pedagógiai tevékenység értelmezéséhez és megvalósításához ajánlott szempontokat előadásában.
A konferencia honlapja: http://www.tanarkepzo.hu/vii_konferencia
Részletes program: http://www.tanarkepzo.hu/sites/default/files/tanitani_program_0204.pdf

2013. november 22-én tanszékünk szervezésében tanulmányi kiránduláson vettünk részt hallgatóinkkal és kollégáinkkal  Bécsben, ahol ifjúsági, szociális és közösségi munkával kapcsolatos szervezetek munkáját ismerhettük meg. Létszám: 30 fő

2013. november 20. Szociális és egészségügyi körkép a győri várostérségben - Az „Együttműködések a humán szolgáltatásokban” című résztéma első eredményei. TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0010 - A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. SZE PLESZI Dr. Gardó Sándor Terem (9024 Győr, Szent Imre út 26-28.) Létszám: 40 fő

2013. november 12-én Szociális kompetenciák fejlesztése az értelmiségnevelésben a Széchenyi István Egyetemen címmel tartott előadást a nem szociális képzésben részt vevő hallgatók társadalmi részvételéről dr. Budai István főiskolai tanár, dr. Tóbiás László docens és Pécsi Gertrúd ügyvivő-szakértő a SzocExpo-n. Program:  http://www.3sz.hu/sites/default/files/SzocExpo_2013_Szekcio_beosztas_0.pdf

2013. október 30. Szociális és egészségügyi körkép a győri várostérségben - Az „Együttműködések a humán szolgáltatásokban” című résztéma szakmai workshopja. TÁMOP-4.2.2A-11/1/KONV-2012-0010 - A Győri Járműipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze. SZE PLESZI Dr. Gardó Sándor Terem (9024 Győr, Szent Imre út 26-28.) Létszám: 20 fő

2013. október 17-én Oroszlányban jártak tanulmányi kiránduláson hallgatóink, kollégáink,
létszám: 20 fő

2013. május 14.: szakmai műhely:VÁLTOZÓ KIHÍVÁSOK - KREATÍV VÁLASZOK Vendég: Dr. Krémer Balázs szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem docense, a Szociális Szakmai Szövetség elnöke

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.
Méltányossági vizsgák 2019. július 3. 00:00 - 2019. július 6. 23:00
Diplomaátadó ünnepély - AK 2019. július 12. 14:00 - 15:00
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00