Tervezett tevékenységek

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar

Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék tervezett tevékenységei:

 Szakmai vezető: Dr. habil. Csizmadia Zoltán, dékánhelyettes, tanszékvezető egyetemi docens

Alprojekt vezetők: Dr. Kóbor Krisztina egyetemi adjunktus, Dr. Nárai Márta egyetemi docens, Dr. Simonik Péter egyetemi docens

 1. Alprojekt - Oktatási innováció: oktatásmódszertani fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok, szociális munka duális képzés kialakítása

1.1. Szociális munka duális felsőfokú képzés tantervének kidolgozása

1.2. Minőségbiztosítási protokoll kidolgozása a szociális munka duális képzéséhez

2. Alprojekt: Tartalom- és taneszközfejlesztés a felsőoktatásban

2.1. Duális képzési formához, a munka melletti tanuláshoz igazodó taneszközök, elektronikus tananyagok kidolgozása és a képzésben történő adaptációja

2.2. Iskolai szociális munka - az oktatási környezetben megjelenő, a tanulók szociális hátterére visszavezethető problémák keletkezésének okait és kezelésének módszereibe betekintést nyújtó szakmai tanfolyam mintatantervének kidolgozása szociális szakemberek számára

2.3. A csoportos munkaformák alkalmazásának lehetőségei a hátrányos helyzetűek problémáinak kezelésében c. e-tananyag készítése

3. Alprojekt: A hallgatók megtartását és a részvételt növelő, illetve a képzők és mentorok fejlesztését biztosító szolgáltatások

3. 1. A pedagógiai kompetenciák fejlesztése, oktatás módszertani képzések, tréningek, továbbképzések szervezése az oktatóknak, illetve a gyakorló szakembereknek. Képzők képzése programok lebonyolítása.

3.2. Tanácsadó Centrum kialakítása - Közvetlen felsőoktatási részvételt növelő beavatkozások, jelentkezést bővítő kommunikációs és felkészítő programok, felsőoktatási képzésbe visszatérő személyek az oktatásba történő visszaintegrálását segítő képzési programok kidolgozása, lebonyolítása, bennmaradást támogató, lemorzsolódást csökkentő programok, speciális igényű hallgatók tanulásban való részvételének elősegítése, felkészítése az egyetemi életre, folyamatos mentorálása, tanulmányaik befejezését követően a munkaerőpiacra való beilleszkedésének elősegítése.

4. Alprojekt: A szociális képzések fejlesztését megalapozó háttérvizsgálatok

4.1. Kompetenciafejlesztés, készségek, kompetenciák mérése.

4.2. A felsőoktatási képzési rendszer munkaerő-piaci igényekhez való igazodásának javítása; szoros együttműködés elősegítése a munkaadói szférával.

4.3. Pályaívek, pályaelhagyás, a lemorzsolódás okainak vizsgálata a szociális szférában

4.4. A felsőoktatási oktatók és a gyakorló helyek szakembereinek duális képzéssel kapcsolatos tudásának, módszertani felkészültségének fejlesztése nemzetközi tapasztalatok megismertetésével

 A projekt megvalósításában együttműködő partnerintézmények:

  • Család- és Gyermekjóléti Központ Győr
  • Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr
  • Hajléktalanokat Segítő Szolgálat, Győr
  • Szent Anna Otthon, Győr

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Nyitott Kapuk 2023 2023. január 17.