Pécsi Gertrúd a győri civil élet közismert és közkedvelt szereplője, azon kevesek egyike az országban, aki önkéntes tevékenysége alapján jutott állásához. Annak alapítása óta a Camelot Győri Mozgássérült Fiatalok Egyesülete titkára. Ez is egy olyan szervezet, mely örökké fiatal, így a tagjai is.

Személyiségéből – és nem csak titkári szerepéből – adódóan rengeteg ügyben dolgozik együtt a város, a megye az ország szervezeteivel, és kiváló nyelvtudásait is használva nemzetközi együttműködésekben is részt vesz: levelez, szervez, tolmácsol, utazik.
Az EMBERsÉG Diáksport Egyesület elnökségi tagja, önkéntese. Az egyesület célja, hogy a Győr- Moson-Sopron megyében fogyatékossággal élő diákok és felnőttek számára megteremtse a lehetőségét annak, hogy versenyhelyzetben és szabadidősportokban egyaránt megélhessék az örömszerző és egészségmegőrző mozgásokat ép társaikkal közösen.
Önkéntes munkáinak jelentős részét érzékenyítő foglalkozások teszik ki. Tart osztályfőnöki órákat, közreműködője is, szervezője is utcai rendezvényeknek, flash moboknak. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Adni öröm!” adventi adománygyűjtő akciója rendszeres résztvevője is volt.

Aktivizmusának nagyon fontos része a helyi sajtóban való folyamatos jelenlét. Jó médiaszereplő, így nem csak tudósításokban szerepel, de gyakran kérnek tőle interjút is a helyi médiumok: rádió, televízió, újság. Ezeket a lehetőségeket nagyon tudatosan használja, fontos szerepe van benne, hogy a város minden korosztálya nyitottabb és érzékenyebb a mozgássérültek, más fogyatékossággal élők és kihívásaik, segítésük ügyeiben. Mondhatni, szövetségesként tudnak kitartóan együtt dolgozni ezért újságírókkal.
Önkéntesként kezdett dolgozni a Széchenyi István Egyetem önkéntes segítő gyakorlata szervezésében 2006-ban. Abban a programban – nem segítő szakmára készülő – egyetemisták nyújtanak segítséget, és ezzel tanulnak, illetve tapasztalataik tudatosításával. Gerti a gyakorlati helyek szervezésén, illetve a velük való kapcsolattartásban kezdett dolgozni. Ez nagyon sok és intenzív munkát igényelt. Egy idő után a program támogatójaként a Gyerekparadicsom Alapítvány tudott szerződést kötni, hogy a munkaügyi hivatal adjon támogatást Gerti foglalkoztatására, de az összeg olyan alacsony volt, hogy még mindig inkább volt szó önkéntességről, mint korrekt munkaviszonyról. Azután még mindenféle bonyodalmak is következtek a finanszírozással, ezért előbb a Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány, majd a Camelot vette át a foglalkoztató szerepét, picit azért mindig sikerült jobb fizetést elérni.

Az önkéntes segítő gyakorlat sokat fejlődött, amiben nagy része volt Gertinek, több féléven át, összesen 1200 hallgató vette fel és teljesítette a kurzust, melynek feladataiba szociális szakos hallgatók is szerepet kaptak, akik a gyakornokok csapattá építésében és a tapasztalatok feldolgozásának irányításában is tapasztalatot szereztek, amit remélhetőleg szociális szakemberként dolgozva is kamatoztatnak, önkéntességet menedzselve is.
Közben Gerti szociális munka alapszakos diplomája mellé mesterdiplomát is szerzett, közösségi és civil tanulmányok szakon, tanulmányai során foglalkozott az önkéntesség elméleti kérdéseivel is.


A nagy áttörés 2016-ban történt, amikor a Széchenyi Egyetem meghívta Gertit esélyegyenlőségi koordinátornak. A munkakörhöz tartozó adminisztratív feladatok ellátásán túl Gerti folytatta a munkát az önkéntes gyakorlat szervezésével és a kísérőszemináriumokon. 2019 óta sajnos szünetel a kurzus, azóta kevesebb szabadon választható tantárgy fér a hallgatók programjába, jogszabályi változások miatt. De Gerti évek óta az egyetemen belülről is kap – munkakörén túli önkéntességekre – felkéréseket, nem csak egy-egy érzékenyítő vagy a mozgássérült emberek szempontjainak megértését segítő foglalkozás megtartására, például építész- vagy közlekedésmérnök hallgatók számára, de hallgatói projektek hosszabb távú támogatására is.

Győr város Ezüst emlékérmét adományozta Gertinek mindezen munkájáért, mindazért, amit ő adományozott városának, és mindazoknak, akik ismerhetjük, dolgozhatunk vele.