Projektismertető - EFOP-3.5.2.-17-2017-00002

„Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában.”

A hazai felsőoktatásra napjainkban az elméleti képzési irányok kifejezett dominanciája jellemző, emellett alulreprezentált a gyakorló szakemberek részvétele az oktatásban. A jelenlegi képzési struktúra nem kínál elegendő lehetőséget a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható ismeretek és készségek elsajátítására, holott a munkaadói oldal kifejezetten igényli a gyakorlatorientált képzési programokat elvégző szakembereket.

A projekt tervezésére az irányadó fejlesztési programokkal összhangban, a felsőoktatási stratégia céljait alapul véve került sor. A projekt általános szakmai célja a munkaerő-piachoz való igazodás, a hallgatók munkaerő-piaci és az oktatók módszertani kompetenciáinak fejlesztése. Ennek eredményeként a munkaerő-piaci és a nemzetközi verseny kihívásaira mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig az intézmények emelkedő teljesítménnyel lesznek képesek válaszolni. A felsőoktatási részvétel és a végzettségi szint növelése érdekében az érintett felsőoktatási intézményekben olyan szolgáltatások kifejlesztésére és működtetésére törekednek, amelyek biztosítják a tényleges munkaerő-piaci igények kielégítését, különös tekintettel a szociális munka és egyéb segítő szakmák képzési területére. A duális képzés olyan eszköznek tekinthető, amely – megfontolt és jól előkészített lépés-sorozat keretei között – minden szereplő számára egyidejű nyertes pozíciót eredményez, a közvetlen szakmai tartalmakon felül pedig támogatja a hallgatók transzferábilis ismereteinek, készségeinek bővülését, érdeklődésük, motivációik fejlődését. Javítja előmeneteli lehetőségeiket, szociális-vezetési képességeiket, és elősegíti szakmai önállósodásukat.

A megvalósításban részt vevő felsőoktatási intézmények vállalt tevékenységei széles spektrumon mozognak:

  • tantervfejlesztés
  • tananyagok, digitális tartalmak fejlesztése
  • módszertani innováció
  • képzők képzése
  • hallgatói kompetenciák mérése és fejlesztése
  • gyakorló szakemberek bevonása a képzésekbe
  • vállalati tantervek kidolgozása a duális képzés gyakorlóhelyei számára
  • felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programcsomagok kidolgozása és megvalósítása


A projekt az EFOP-3.5.2 konstrukció keretében 405 587 346 Ft támogatással valósul meg a 2017.09.01.- 2020.09.30 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) és a Debreceni Egyetem (Egészségügyi Kar, Szociális Munka Tanszék), valamint a Széchenyi István Egyetem (Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék) konzorciumi együttműködésében.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Hallgatói klubkoncert 2021. november 3.
Magyar Tudomány Ünnepe 2021. november 4.
Széchenyi Állásbörze 2021. november 9.