Projektindító workshop a tanszékünkön

EFOP Duális Képzés nyitó workshop

2017. december 11-én az Apáczai Kar tanácstermében tartotta a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék három éves projektjének indító workshopját, amelyre meghívót kapott a szociális szakok gyakorlati képzéseiben részt vevő, a tanszékkel kapcsolatban álló szervezetek mindegyike.

Sokoldalú projekt fut tanszékünkön a következő három évben

EFOP Duális Képzés nyitó workshopAz  EFOP-3.5.2.-17-2017-00002 számú „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában” című képzésfejlesztési projektismertető szakmai megbeszélésére került sor tanszékünk szervezésében 2017. december 11-én délután 13:00-kor.

A projekt a 2017.09.01 és 2020.09.30 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) és a Debreceni Egyetem (Egészségügyi Kar, Szociális Munka Tanszék), valamint a Széchenyi István Egyetem (Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék) konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A megjelent szervezetek, intézmények képviselői örömmel fogadták az együttműködési lehetőséget tanszékünkkel.

A következő alprojektek megvalósítására kerül sor a programban:

1. alprojekt - Oktatási innováció: oktatásmódszertani fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok, szociális munka duális képzés kialakítása (szakmai vezető: dr. Csizmadia Zoltán)

2. alprojekt Tartalom- és taneszköz fejlesztés a felsőoktatásban (szakmai vezető: dr. Simonik Péter)

 

3. alprojekt A hallgatók megtartását és a részvételt növelő, illetve a képzők és mentorok fejlesztését biztosító szolgáltatások (szakmai vezető: dr. Kóbor Krisztina)

4. alprojekt A szociális képzések fejlesztését megalapozó háttérvizsgálatok (szakmai vezető: dr. Nárai Márta)

A projekt szakmai vezetője a tanszék részéről Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, a workshop az ő felvezető előadásával indult. Ezután az egyes alprojektekről a szakmai vezetők tartottak rövid beszámolót, majd a meghívottak észrevételeket és javaslatokat tettek a projekt sikeres végrehajtásával kapcsolatosan.

További képek a workshopról a Galériában.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. november 2.