Projektindító workshop a tanszékünkön

EFOP Duális Képzés nyitó workshop

2017. december 11-én az Apáczai Kar tanácstermében tartotta a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék három éves projektjének indító workshopját, amelyre meghívót kapott a szociális szakok gyakorlati képzéseiben részt vevő, a tanszékkel kapcsolatban álló szervezetek mindegyike.

Sokoldalú projekt fut tanszékünkön a következő három évben

EFOP Duális Képzés nyitó workshopAz  EFOP-3.5.2.-17-2017-00002 számú „Szociális munkás és közösségek segítésére irányuló felsőoktatási képzések innovatív, duális és gyakorlatorientált fejlesztése. Transzformatív-dialogikus tanulás a kooperáció szolgálatában” című képzésfejlesztési projektismertető szakmai megbeszélésére került sor tanszékünk szervezésében 2017. december 11-én délután 13:00-kor.

A projekt a 2017.09.01 és 2020.09.30 közötti időszakban a Pécsi Tudományegyetem, mint fő pályázó (Bölcsészettudományi Kar, Közösségi és Szociális Tanulmányok Tanszék) és a Debreceni Egyetem (Egészségügyi Kar, Szociális Munka Tanszék), valamint a Széchenyi István Egyetem (Apáczai Csere János Kar Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszék) konzorciumi együttműködésében valósul meg.

A megjelent szervezetek, intézmények képviselői örömmel fogadták az együttműködési lehetőséget tanszékünkkel.

A következő alprojektek megvalósítására kerül sor a programban:

1. alprojekt - Oktatási innováció: oktatásmódszertani fejlesztések, tantervi felülvizsgálatok, szociális munka duális képzés kialakítása (szakmai vezető: dr. Csizmadia Zoltán)

2. alprojekt Tartalom- és taneszköz fejlesztés a felsőoktatásban (szakmai vezető: dr. Simonik Péter)

 

3. alprojekt A hallgatók megtartását és a részvételt növelő, illetve a képzők és mentorok fejlesztését biztosító szolgáltatások (szakmai vezető: dr. Kóbor Krisztina)

4. alprojekt A szociális képzések fejlesztését megalapozó háttérvizsgálatok (szakmai vezető: dr. Nárai Márta)

A projekt szakmai vezetője a tanszék részéről Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető, a workshop az ő felvezető előadásával indult. Ezután az egyes alprojektekről a szakmai vezetők tartottak rövid beszámolót, majd a meghívottak észrevételeket és javaslatokat tettek a projekt sikeres végrehajtásával kapcsolatosan.

További képek a workshopról a Galériában.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00
Bejelentkezés a 2019/20-as tanév I. félévére 2019. augusztus 28. 06:00 - 2019. szeptember 7. 23:55
Tantárgyválasztási időszak 2019. szeptember 2. - 2019. szeptember 7.
Gólyahét 2019 2019. szeptember 4. - 2019. szeptember 7.
Beiratkozás - nappali tagozat 2019. szeptember 8. 10:00 - 16:00