Megjelent a Tér, Gazdaság, Ember legújabb száma

Megjelent a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Tér – Gazdaság – Ember tudományos folyóiratának tematikus száma (VII. évfolyam 1. szám, 2019), amely az autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásaival foglalkozik.


A folyóiratban tanszékünk három munkatársának (Dr. Csizmadia Zoltán, Dr. Tóth Péter és Dr. Páthy Ádám) cikkei olvashatóak, a szám vendégszerkesztője Dr. Csizmadia Zoltán, tanszékvezető volt.

A folyóirat tematikus számának internetes elérhetősége: 

A tematikus számban publikált tanulmányok a Széchenyi István Egyetemen vezetésével konzorciálisan[1] megvalósuló

EFOP-3.6.2-16-2017-00016 – „Autonóm járművek dinamikája és irányítása az automatizált közlekedési rendszerek követelményeinek szinergiájában” (2017-2020) című projekt[2] „Autonóm járművek gazdasági és társadalmi hatásai” című altémája keretében készültek. A részterületet elemző, gazdasági és szociológiai profilú interdiszciplináris megközelítést alkalmazó kutatócsoport célja, az ilyen irányú technológiák és az ezekre épülő innovációk lehetséges gazdasági és társadalmi következményeinek az átfogó, a nemzetközi és a magyarországi vonatkozásokat összekapcsoló, empirikusan megalapozott vizsgálata.

[1] Konzorciumi partnerek: Dunaújvárosi Egyetem, Neumann János Egyetem, Óbudai Egyetem.

[2] https://jd.sze.hu/fooldal

 

A közölt tanulmányokkal arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az autonóm járművek gyártásának és elterjedésének hatásrendszere szerteágazó, így sok szempontú, folyamatos, egymásra épülő, egymással kölcsönhatásban álló elemzésre van szükség. Másrészt a műszaki megoldások mögött mélyreható társadalmi, területi, jogi, etikai, gazdasági, de környezeti, valamint szociális következmények sorozata áll. Ezek feltárása, alaposabb megismerése, elemzése, pontos értékelése nélkül, valamint a hatásmechanizmusok beépítésének hiányában a járműipari fejlesztések megvalósítása is sokkal nehezebb úton haladhat. Elemzéseink arra is rávilágítanak, hogy a hagyományosan merev és egymástól sok területen elhatárolt diszciplináris közelítéseket ezekben a kérdésekben félre kell tenni. Más, újszerű, komplexebb és integráltabb, valós inter-professzionális diskurzuson alapuló gondolkodásra, elemzésre, értékelési rendszerre van szükség. A kutatási projekt második fázisában (2019–2020) – építve az eddig feltárt, és itt bemutatott eredményekre – az aktuális hazai állapotokat vizsgáljuk majd meg különböző empirikus módszerekkel: ágazati, esettanulmányszerű kvalitatív elemzések, illetve országos hatókörű, reprezentatív, személyes lekérdezésen alapuló lakossági kérdőíves adatfelvétel révén.

Győr, 2019. 09. 05.

Prof. Dr. Rechnitzer János, témavezető
Dr. habil. Csizmadia Zoltán, vendég szerkesztő
Dr. habil. Reisinger Adrienn, főszerkesztő