Elfogadta Győr Megyei Jogú Város közgyűlése a város egészségfejlesztési tervét

Győr Megyei Jogú Város közgyűlése 2022-én tárgyalta és fogadta el azt a két dokumentumot, ami a város egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységéhez szolgál keretül 2026-ig bezáróan. Dr. Perger Elza, a területért felelős alpolgármester kiemelte a dokumentumok kiváló minőségét. Laczkovits-Takács Tímea képviselő külön köszönetet mondott a Széchenyi István Egyetemnek a programban való részvételért. A fejlesztések alapjául szolgáló és a korábbi terv megalkotása óta eltelt időszak jellemzői tendenciáit, statisztikáit, a jelenlegi helyzet értékelését a Győr Megyei Jogú Város Egészségképe 2021 míg a fejlesztési irányokat és konkrét fejlesztési és bevatkozási tervet a Győr Megyei Jogú Város Egészségfejleszési Terve 2022-2026 című dokumentumok tartalmazzák. A dokumentumok elkészítésére a programot megvalósító Győriek Egészségért Közhasznú Egyesület kérte fel tanszékünket. A munka szakmai vezetője Dr. habil Csizmadia Zoltán egyetemi docens, tanszékünk vezetője volt. A fél évet igénybe vevő tervezésben a tanszékről az alábbi kollégák vettek részt: Dr. Nárai Márta, Nits Lászlóné, Oszter Bettina, Dr. Páthy Ádám, Dr. Tóth Péter. A dokumentumok az alábbi önkormányzati linkekről letölthetők: 

Győr Megyei Jogú Város Egészségképe 2021
Győr Megyei Jogú Város Egészségfejleszési Terve 2022-2026

TERÜLETILEG IS ÁTALAKULHATNAK A JÖVŐBEN A HÁZIORVOSI PRAXISOK

Egészségfejlesztési terv készült

 

A legutóbbi, az év első rendes városi közgyűlésén elfogadták a képviselők Győr egészségfejlesztési tervét. A hosszú távú program célja a lakosság aktivitásának és egészséges életmódjának tudatos fejlesztése lesz. Mindezek mellett átgondolják a városban működő háziorvosok ellátási területeit is.

A 2022 és 2026 között zajló egészségfejlesztési programot a tavaly elkészített Városi Egészségkép tapasztalatai alapján állították össze. Ezt a helyzetképet ötéves periódusokban készítteti el az önkormányzat, figyelembe véve a Győrben élő lakosság egészségi mutatóit és az általános egészséget leginkább meghatározó tényezőket. Összeállításánál figyelembe vették a demográfiai jellemzőket, az életvitel és életminőség, a természetes és épített környezet főbb mutatóit, a közlekedés, a lakhatás, a városrendezés hatásait, valamint a sport, az egészségügy és a szociális ellátás jelenlegi helyzetét.

Az Egészségkép dokumentumait intézményi statisztikák és lakossági interjúk és kérdőívek alapján készítették el. A mintavétel során a lakosságon túl, civil szervezeteket, a témában érintett szakembereket, helyi döntéshozókat is megkérdeztek a témáról.

Az Egészségfejlesztési terv elkészítésének felügyeletét dr. Pergel Elza, a területért felelős alpolgármester látta el, és a közgyűlés előtt is ő mutatta be a programot. Elmondta, hogy az elkészült tervezet kiváló és alapos munka, ám ennek csak akkor van értelme, ha benne foglaltakat komolyan veszik és meg is valósítják.

Területileg kielemeztük az egyes városrészek helyzetét, azt mondhatom, hogy egy problémát érzek igazán fontosnak és akutnak, ez a háziorvosi ellátás. Háziorvosaink nagy része már nem fiatal, az orvosok leterheltsége sem egyforma. Nem egyformák a kerületek sem, amelyek ellátását meg kell oldaniuk. Ezen területhatárok újragondolását immár másfél éve fontolgatjuk, de mindeddig hatalmas akadály volt a változtatásban a Covid-járvány, hisz amikor az emberek nem tudnak közvetlenül találkozni, beszélgetni, egyeztetni egymással, akkor nagyon nehéz előrelépni egy ilyen szerteágazó ügyben és azt megnyugtató módon, hosszú távra megoldani. Úgy gondolom, hogy ebben az évben vagy legfeljebb a jövő év elején megoldott probléma lesz a körzetek átgondolása” – fejtette ki az alpolgármester az ülésteremben.

 

Dr. Pergel Elza hozzátette azt is, hogy a következő időszakban az önkormányzat mindent meg fog tenni azért is, hogy a jelenleg helyettesítéssel megoldott háziorvosi praxisok állandó orvost kapjanak, hisz ezzel is csökkenthető az egészségügyi dolgozókra nehezedő nyomás.

Az alpolgármester teljes körű együttműködést ígért a háziorvosoknak, kérte, értsék meg azokat a törekvéseket, amelyeket a jobbítás szándékával szeretne megvalósítani a városi önkormányzat.

Az elkészült Egészségkép összegzéséből kiderül, a városban egyre fontosabb és nagyobb hangsúlyt kap a lakosság egészséges életmódja, a rendszeres testmozgás a fiatalok és az idősebbek körében egyaránt. A tanulmányból az is kiderül, az elmúlt időszakban előtérbe került a klímaváltozás, a környezetvédelem egészségre gyakorolt hatása. Évről évre többen tartják Győrben fontosnak az egészséges táplálkozást, valamint a káros szenvedélyektől való tartózkodást.

Ezeket a pozitív mutatókat pedig tovább javíthatják a preventív szemlélet népszerűsítését, az egészségműveltség fejlesztését segítő programok és a rendszeres lakossági szűrővizsgálatok is.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Események

Hallgatói klubkoncert 2023. december 6.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2023. december 8. 13:30 - 2023. december 9. 19:30
Vizsgaidőszak kezdete 2023. december 11.
Téli ünnepi időszak során nyitva tartott épületek 2023. december 22. - 2024. január 3.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2023. december 25. - 2024. január 1.
Nyitott Kapuk 2024 2024. január 16.
Vizsgaidőszak vége 2024. január 27.