Közösségi és civil tanulmányok szak diplomamunka témák

 
Téma Konzulens
Szegénység, depriváció, egyenlőtlenség Dr. Bugovics Zoltán
Társadalom és média Dr. Bugovics Zoltán
A család a posztmodern társadalomban Dr. Bugovics Zoltán
Társadalmi trendek Magyarországon és Európában Dr. Bugovics Zoltán
Egyéb hallgató által hozott téma Dr. Bugovics Zoltán
Modernizáció és közösség Dr. Csizmadia Zoltán
Modernizáció és közösség Dr. Csizmadia Zoltán
Modernizáció és közösség Dr. Csizmadia Zoltán
Egyéb hallgató által hozott téma Dr. Csizmadia Zoltán
Egyéb hallgató által hozott téma Dr. Csizmadia Zoltán
Társadalmi felelősségvállalás, társadalmi szerepvállalás Dr. Nárai Márta
Civil megoldások a társadalmi, gazdasági kihívások kezelésére - civil/nonprofit szervezetek szerepvállalása különböző területeken Dr.Nárai Márta
Közösségek bevonása a lokális folyamatokba Dr.Nárai Márta
Egyéb hallgató által hozott téma Dr.Nárai Márta
Egyéb hallgató által hozott téma Dr.Nárai Márta
Alumni programok a felsőoktatásban - Kapcsolat- és közösségformálás sajátos lehetőségei   Dr.Nárai Márta
A társadalmi egyenlőtlenségek térbeli különbségeinek alakulása Mgyarországon és/vagy Kelet-Közép-Európában a rendszerváltás óta eltelt időszkaban Páthy Ádám
Nagyvárosok és várostérségek társadalomszerkezeti sajátosságai Páthy Ádám
Egy kiválasztott válságrégió (kistérség, településcsoport) társadalmi-gazdasági problémáinak elemzése Páthy Ádám
Egyéb, hallgató által javasolt téma Páthy Ádám
Egyéb, hallgató által javasolt téma Páthy Ádám
A magyarországi roma népesség társadalmi integrációjának kérdései Dr. Simonik Péter
A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozási rehabilitációja Dr. Simonik Péter
Hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok munkerőpiaci integrációja Dr. Simonik Péter
A szociális gondoskodás története 1945 előtt Dr. Simonik Péter
Egyéb hallgató által javasolt és az oktatóval előzetesen leegyeztetett téma Dr. Simonik Péter
Az információs társadalom működése és jellemzői Dr. Tóth Péter
Ifjúságszociológiai kutatások Dr. Tóth Péter
Társadalmi rétegződés és mobilitás Dr. Tóth Péter
Kulturális alapú településfejlesztés Dr. Tóth Péter
Helyi társadalom kutatások Dr. Tóth Péter
Egyéb, hallgató által javasolt téma Dr. Tóth Péter
A helyi médiumok (sajtó, rádió, TV, internet) szerepe a közösségfejlesztésben egy adott településen Dr. Varga Balázs
A sport és a sportegyesületek szerepe a közösségfejlesztésben egy adott településen Dr. Varga Balázs
Egyéb, a hallgató által hozott téma Dr. Varga Balázs
Aktív állampolgárok a társadalomban Dr. Reisinger Adrienn
Civil szervezetek társadalmi, gazdasági szerepe és jelentősége Dr. Reisinger Adrienn
Társadalmi részvétel Dr. Reisinger Adrienn
Egyéb, hallgató által hozott téma Kóbor Krisztina
Közösségfejlesztés és civil aktivitás fejlődése Kóbor Krisztina
Konfliktuskezelés és mediáció, mint a közösségfejlesztés eszköze Kóbor Krisztina
Közösségfejlesztés és családsegítés Kóbor Krisztina
Egyéb, a hallgató által hozott téma Kóbor Krisztina

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Záróvizsga jelentkezési időszak 2022. november 24. 06:00 - 2022. december 8. 23:59
Vizsgajelentkezés kezdete 2022. december 5. 08:00 - 09:00
Hallgatói klubkoncert 2022. december 7.
Vizsgaidőszak kezdete 2022. december 12.
Téli ünnepi nyitvatartási rend 2022. december 22. - 2023. február 5.
Nyitott Kapuk 2023 2023. január 17.