Interprofesszionális közösségi munka szakirányú továbbképzés

Cél olyan szakemberek képzése, akik:

 • elkötelezetten vesznek részt a helyi közösségek fejlesztésében, az állampolgárok életminőségének javításában, a közösségben megjelenő problémák kezelésében, enyhítésében,
 • a hazai közösségek értékeinek és a civil társadalom jelentőségének és szerepének ismeretében képesek a közösségek és a civil szervezetek életében eredményesen tevékenykedni,
 • képesek lesznek a helyi közösségi fejlesztési folyamatokban, eljárásokban interprofesszionális szellemiségű tevékenység folyatására, segítségnyújtásra, hálózatok alakítására, forrásfejlesztésre, civil szervezetek, közösségek vezetésére, megalapozott állásfoglalások kialakítására, különböző fejlesztési célú munkacsoportokban végzett hatásos és hatékony munkára.

 

A képzésben BA, BSc vagy azzal egyenértékű főiskolai végzettséggel rendelkezők vehetnek részt, feltéve, hogy az alapképzésből – a felsőoktatási törvényben meghatározott módon – elismerhető legyen legalább 15 kredit a korábbi tanulmányaikból az alábbi ismeretkörökben:

 • társadalomtudományi ismeretek: szociológia, szociális munka, szociálpedagógia,
 • egészségtudományi ismeretek: ápolás és betegellátás egészségügyi szervezés, gondozás és prevenció;
 • bölcsészettudományi ismeretek: pedagógia, pszichológia, andragógia;
 • teológiai ismeretek.

 

A szakképezettség oklevélben szereplő megnevezése: interprofesszionális közösségi fejlesztő + az alapfokú képzésben (BA/BSc) (korábban) szerzett végzettség megnevezése.

A képzés részidős (levelező) formában valósul meg, a felsőoktatási törvény szabályai szerint. Képzési rend a tantermi kontaktórákra: félévenként 6 alkalommal, kéthetente pénteken és szombaton. A hallgatók az I. félévben 40 óra szükségletfel-mérési, a II. félévben 60 óra projektgyakorlatot teljesítenek terepen, külön időbeosztás szerint.

Az elméleti képzés helyszíne: Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet Szociális munka tanszéke, Győr, Szent Imre út 26-28.

A képzés tantárgyai:

 • Modern társadalmak
 • Mai magyar társadalom
 • Közösségek megismerése
 • Közösség- és szükségletfelmérés: 40 órás terepgyakorlat
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Konfliktuskezelés
 • Közösségfejlesztés eszközei
 • Helyi társadalom-politika-regionalitás
 • Közösségfejlesztés metodikája
 • Interprofesszionalitás közösségekben és a civil tevékenységben
 • Települési (közösségi) mediáció
 • Emberi és szociális jogok – közösségi és civil tevékenység
 • Közösségfejlesztés: 60 órás terepgyakorlat

 

Választható tárgyak

 • Munkaerőpiac és szociális dimenziói
 • Épített és szociális környezet
 • Egészséges életmód szociális dimenziói
 • Gyermekek és ifjúság a közösségekben

Költségtérítés (Ft/félév): 150 000 Ft

Regisztrációs díj: 4000 Ft

Érdeklődni:

Dr. Tóbiás László szakvezető

Elérhetőség: tlaszlo@sze.hu, tel: +36703134079

Nits Lászlóné igazgatási ügyintéző

Elérhetőség: nits@sze.hu, tel:96/613-593

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 6. - 2020. március 7.
Elektronikus ZH nap 2020. március 6. 08:00 - 15:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. március 13. - 2020. március 14.
Ünnepi Szenátusi Ülés 2020. március 17. 10:00 - 12:00