Új monográfia és tankönyv a társadalmi közfelelősség témájában

Tanszékünk egyetemi docense, Dr. Nárai Márta 2017-2018-ban a Nemzeti Közsszolgálati Egyetem kutatócsoportjában vett részt egy országos kutatásban, ami a társadalmi közfelelősség témakörét volt hivatott vizsgálni. A kutatás eredményeként egy monográfia és egy, a felsőoktatásban használható tankönyv készült el. 

A kötetek a KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15- 2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” című projekt keretében készültek el és jelentek meg. 

Brecsok Anna Ágnes (szerk.) (2019): A TÁRSADALMI KÖZFELELŐSSÉG INTÉZMÉNYESÜLÉSE A KÖZIGAZGATÁSBAN. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. 
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15932/A%20tarsadalmi%20kozfelelosseg%20intezmenyesulese%20a%20kozigazgatasban.pdf;jsessionid=E53799BDA1A66AE063445BBE241E5ADF?sequence=1

Brecsok Anna Ágnes (szerk.) (2019): A TÁRSADALMI KÖZFELELŐSSÉG ALAPJAI. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest. 
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15929/A%20tarsadalmi%20kozfelelosseg%20alapjai.pdf?sequence=1

Kövessen minket a Facebookon is!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2020/21-es tanév II. 2021. január 20. 06:00 - 2021. január 30. 23:55
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2021. január 21. - 2021. január 23.
Vizsgaidőszak vége 2021. január 23.
Tantárgyválasztási időszak 2021. január 25. - 2021. január 30.
Méltányossági vizsgák 2021. január 27. 00:00 - 2021. január 30. 23:00
Beiratkozás - nappali és levelező/távoktatás tagozat 2021. január 28. - 2021. január 29.
Hallgatói klubkoncert 2021. február 10.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. február 12. - 2021. február 13.