Tanszékünk oktatói és hallgatóink közös projektje

A Széchenyi István Egyetem történetének első Hallgató-Oktató projektjében együtt dolgozik tanszékünk két munkatársa, Dr. Páthy Ádám és Dr. Tóth Péter, a hallgatói oldalt pedig a másodéves szociológus hallgató Balogh György Márk erősíti. A projekt célkitűzéséről és a közös munkáról az egyetem honlapján jelent meg hír itt:

https://uni.sze.hu/a-szechenyi-istvan-egyetem-segiti-mecser-jovojet

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SEGÍTI MECSÉR JÖVŐJÉT

A szigetközi Mecsér önkormányzata számára készül a település jövőképének meghatározását segítő hatástanulmány a Széchenyi István Egyetemen először elindított Hallgató-Oktató Projekt keretében. Az intézmény tudatosan törekszik arra, hogy részt vállaljon a térség fejlesztésében. Csaplár Zoltán polgármester úgy véli, az egyetemen jelen lévő tudás nagy segítséget jelent számukra.

2020. november 5. – Hancz Gábor, SZEhírek

 

A Széchenyi István Egyetem amellett, hogy magas szinten látja el oktatási és kutatási feladatait, egyre fontosabb szerepet tölt be a régió és az ország életében azáltal, hogy együttműködéseket alakít ki és részt vállal a térség fejlesztésében.  Mindez újabb lendületet kapott az idei modellváltással, az intézmény új struktúrája ugyanis szabadabb működést eredményezett. Ugyancsak segítséget jelentenek az interdiszciplináris képzések, amelyek révén a hallgatók és az oktatók komplex, egyedi megoldásokat tudnak adni a felmerülő kérdésekre. E törekvések mind jelen vannak az ebben a tanévben először elindított Hallgató-Oktató Projektben, amiben több generáció dolgozik együtt és tanul egymástól, hogy a közös munka révén olyan értéket teremtsenek, amelyből később a gazdasági, társadalmi szereplők által igénybe vehető piaci szolgáltatások formálódnak.

Dr. Kovács Norbert egyetemi docens a konkrét feladatról elmondta: a mecséri önkormányzat számára készítenek a település jövőképét meghatározó stratégia megalkotását támogató hatástanulmányt. Ez segíti majd a helyi döntéshozókat a község erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek, ez alapján pedig lehetséges fejlődési irányainak azonosításában. A komplex társadalmi, gazdasági, demográfiai vizsgálat egyik kiemelt részterülete az oktatás. „Az egyik megválaszolásra váró kérdés, hogy a szülők egy része miért viszi el a helyi óvodából, iskolából a gyermekét, de a munka ennél sokkal többről szól” – tette hozzá az oktató.

A Hallgató-Oktató Projekt tagjai közös munkával teremtenek értéket. Fotó: Májer Csaba József

A hatástanulmány december elejére készül el. Ehhez először elemzik a térség és a falu demográfiai, gazdasági, infrastrukturális, vallási hátterét, történeti fejlődési folyamatait, médiamegjelenéseit. Utána primer adatfelvétel következik: a településen élő értékhordozókkal, vezető szereplőkkel – szakszóval: stakeholderekkel – készítenek interjúkat, hogyan vélekednek bizonyos kérdésekről. Ezenkívül megvizsgálják a hasonló kategóriájú sikeres településeket, arra keresve a választ, mik eredményességük mozgatórugói. A harmadik szakaszban az elemzési eredményeket formálják hatástanulmánnyá.

„A Hallgató-Oktató projekt az egyetemi oktatásban is hasznos. A résztvevők valós problémákon dolgoznak, amelyek olyan összetettek, hogy nem tárgyalhatók a hagyományos órakeretek között, mert a megoldáshoz szükséges elméleti-módszertani ismeretek csak több félév alatt, több tantárgy keretében sajátíthatók el” – hangsúlyozta dr. Kovács Norbert. Ő mecséri önkormányzati képviselőként az önkormányzatot képviseli a projektben, amelynek az Apáczai Csere János Kar három oktatója (dr. Horváth Csaba történész, dr. Páthy Ádám és dr. Tóth Péter szociológus), valamint három hallgató (a vezetés és szervezés szakos Vass Rózsa Johanna, a szociológia szakos Balogh György Márk és a jogász szakos Biczi Dorottya) a tagja.

Csaplár Zoltán mecséri polgármester kérdésünkre kifejtette: örömmel tapasztalták, hogy megkeresésükre nyitott volt az egyetem, s az ott jelen lévő tudás, szakértelem nagy segítséget jelent számukra. „Az alapelvem az, hogy ha a dolgaink jól is mennek, akkor sem szabad megállni, keresni kell az új impulzusokat. Erre nagyon jónak ígérkezik ez a projekt. Az elkészülő tanulmány kiváló támpontot adhat a továbblépéshez, a település hosszú távú fejlesztéséhez, a falu népességmegtartó erejének növeléséhez” – hangsúlyozta az elöljáró.

Kövessen minket a Facebookon is!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári ügyeleti rend 2021. július 29. - 2021. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2021/22-es tanév I. félévére 2021. augusztus 25. 08:00 - 2021. szeptember 4. 23:59
Tantárgyválasztási időszak 2021. augusztus 30. - 2021. szeptember 4.
Gólyahét 2021 2021. szeptember 1. - 2021. szeptember 5.
Tanévnyitó ünnepség (oktatás szünet 12:00-ig) 2021. szeptember 6. 10:00 - 11:00
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 8.
Hallgatói klubkoncert 2021. szeptember 15.
Szakirányválasztás 2021. szeptember 20. - 2021. szeptember 25.