Lezárult a hallgatói-oktatói projekt Mecséren

A Kisalföld napilap 2020 novemberében számolt be arról, hogy a Széchenyi István Egyetem Hallgatói Oktatói Projektprogramja keretében három hallgató és három oktató foglalkozik a szigetközi Mecsér önkormányzatának kérdéseivel. A három hónapos munka végén a kutatói csapat decemberben bemutatta kutatásaik eredményeit. 

A munkában tanszékünkről Dr. Páthy Ádám és Dr. Tóth Péter vett részt. 

A közös munkjáról Csaplár Zoltán polgármester is elmondta véleményét a Kisalföld cikkében.

HÁROM TANULÓ ÉS HÁROM OKTATÓ KÖZÖS MUNKÁJA SEGÍTI MAJD A HELYI DÖNTÉSHOZÓKAT 

Tudományos projekt segíti Mecsér jövőjének tervezését
 
Elkészült a település jövőképének meghatározását segítő hatástanulmány a Széchenyi István Egyetem Hallgató-Oktató Projektje keretében. Három tanuló és három oktató közös munkája segíti majd a helyi döntéshozókat a község lehetséges fejlődési irányainak meghatározásában.
 
A Széchenyi István Egyetem magas szinten látja el oktatási és kutatási feladatait, együttműködéseket alakít ki és részt vállal a térség fejlesztésében. Emellett Mecsér önkormányzata részéről is érkezett igény a hatástanulmány elkészítésére, mert vallják: fontos megkérdezni külső szakértőket, akiknek véleménye elősegítheti a település fejlődését.

Referenciatelepüléseket is vizsgáltak

A projektben Biczi Dorottya jogászhallgató, a vezetés és szervezés szakos Vass Rózsa Johanna és a szociológia szakos Balogh György Márk vett részt. Segítő tanáraik dr. Páthy Ádám és dr. Tóth Péter szociológusok, valamint dr. Horváth Csaba Sándor történész voltak.

 

Az egyetemen induló projekt kiváló lehetőség volt arra, hogy a diákok a gyakorlatban is alkalmazzák azokat a módszereket, amiket tanulnak, például ellátogattak Mecsérre is, ahol a faluban élő értékhordozókkal, vezető szereplőkkel készítettek interjúkat.
Fotó: Széchenyi István Egyetem

A hatástanulmány december elejére készült el. A folyamat első részében a résztvevők a térség és a falu demográfiai, gazdasági, infrastrukturális, történeti fejlődési folyamatait, vallási hátterét és médiamegjelenéseit tanulmányozták. Utána adatfelvétel következett: a településen élő értékhordozókkal, vezető szereplőkkel készítettek interjúkat a projektet érintő kérdésekről. Ezenkívül megvizsgálták a referenciatelepüléseket is, arra keresve a választ, melyek fejlődésük kulcstényezői, eredményességük mozgatórugói.

A Gyakorlatban is alkalmazták

A hatástanulmányban az önkormányzat számára megtették azokat a javaslatokat, amelyek segítséget nyújthatnak a fejlődésben. Ennek egyik fontos eleme, hogy a XXI. században a civil szektornak kiemelt feladata van a települések életében, teret érdemes engedni az előremutató lakossági és a civil kezdeményezéseknek is.

– Az egyetemen induló projekt kiváló lehetőség volt arra, hogy a diákok ne csak a tan­órákon ismerkedjenek a szakmájukkal, fogalmi rendszereivel, módszertanával, hanem projektekben is részt vegyenek és gyakorlatban alkalmazzák a tanultakat. A mecséri önkormányzat számára készített hatástanulmány segíti a helyi döntéshozókat a lehetséges fejlődési irányok kialakításában – mondta el lapunknak dr. Kovács Norbert egyetemi docens, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának közgazdásza, aki mecséri képviselőként az önkormányzatot is képviselte a projektben. Hozzátette: a komplex társadalmi, gazdasági vizsgálat kiemelt részterülete volt az oktatás is. Az egyik fontos eleme a helyi intézmények megtartó­erejének megőrzése és növelése – fogalmazott az oktató.

A lakosok véleményét is tartalmazza

Csaplár Zoltán polgármester szerint az egyetemen jelen lévő tudás nem mindennapi segítséget jelent számukra.
– Egy település életében nagyon fontos az, hogy a falunak legyen egy működési programja, ami módszeresen kidolgozott formában előkészíti a hosszú távú fejlesztési terveket. Minden fejlesztésünket ehhez kell igazítanunk és a kitűzött célt követnünk kell. A tudományos program a település lakosainak véleményét is tartalmazza, melyet kiemelten kell kezelnünk a falu jövőképének kialakításában – fogalmazott az elöljáró.
Hozzátette: köszönetet mondanak a Széchenyi István Egyetem tanulóinak, hallgatóinak és dr. Kovács Norbert egyetemi docensnek is, hogy egy átfogó hatástanulmány született, ami meghatározhatja a község hosszú távú terveit és sikereit is.

Kövessen minket a Facebookon is!

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Elektronikus ZH nap 2021. október 27. 08:00 - 15:00
Hallgatói klubkoncert 2021. október 27.
Hallgatói klubkoncert 2021. november 3.
Magyar Tudomány Ünnepe 2021. november 4.
Széchenyi Állásbörze 2021. november 9.