Szociális Tanulmányok Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektje:

 

 • "A Győri Ipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze" kutatási program.- TÁMOP 4.2.2./A/11    

E5. Együttműködések a humán szolgáltatásokban résztéma

 • Időtartam: 2012. 09. 01. - 2014. 08. 31.

Projekt célja:

A győri nagyvárosi térség, funkcionális régió, mint növekedési központ szociális és egészségügyi célú szolgáltató intézményrendszerének, civil, non-profit és egyházi szervezeteinek területi és szervezeti mezőben megvalósuló szektoron belüli, szektorok, szakmák közötti (interprofesszionális) hazai és határon átnyúló együttműködési kapcsolatrendszerének, hálózati struktúrájának, a különböző jellegű, formájú együttműködések hatásának és minőségének, Győr térségben játszott nagyvárosi és gesztor szerepének, illetve a gazdasági-társadalmi fejlettség és a humán szükségletek, illetve az egészségügyi állapot közötti összefüggések feltárása empirikus eszközökkel.

Kutatási területek:

 • Hajléktalan emberek szükségleteinek felmérése Győrben
 • Megbízó: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
 • Időtartam: 2012. szeptember - 2013. február.
 • Költségvetés: 2 000 000 Ft.
 • o       Háttérprogram: TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0010:  „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”

A kutatás célja: A győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által megvalósuló projekthez kapcsolódó résztvevők szükségleteinek, kompetenciáinak, motivációs tényezőinek átfogó kérdőíves felmérése. A projekt megvalósításával elősegíthető az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedése. A lakhatási feltételek javításával hatékonyan támogatható a hajléktalanok foglalkoztathatósága, a résztvevők esetében jó eséllyel megalapozható a sikeres munkaerő-piaci integráció. A projektbe bevont 100 hajléktalan ember egyéni fejlesztési tervéhez szolgáltat empirikusan megalapozott háttéradatokat a vizsgálat.

 • Segítünk az időseknek program – SIP.   Szociális város rehabilitáció Győr-Újváros területén- NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001
  • Időtartam: 2013. szeptember – 2014. június
  • A program megvalósítói: A Szociális munka Tanszék mellett működő Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány
  • Együttműködő partnerek: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Széchenyi István Egyetem Szociális munka Tanszék

A projekt célja: A Révfaluban és Újváros városrészben élő idős emberek életminőségének javítása úgy, hogy közben a projektben résztvevő többi generáció társadalmi felelősségvállalása erősödik. A közös munka során együttműködések generálják a közösségépítést, amelynek eredményeként Újvárosban kialakul egy egymásért tenni akaró, odafigyelő, gondoskodó mikroközösség. Az önkéntesek - középiskolások, egyetemisták, nyugdíjasok - teamekben keresik fel az elmagányosodott idős embereket és nyújtanak szükségleteiknek megfelelő segítséget. Egyben jelzőrendszer funkciót is betöltenek, mert a kompetenciájukon túlmutató problémák esetében jeleznek és kapcsolatot vesznek fel a Családsegítő Szolgálattal és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, ahol képzett szakemberek tudnak reagálni a felmerült igényekre.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00
Szenátusi ülés 2018. október 29. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. november 2.