Szociális Tanulmányok Tanszék - A tanszék kutatási projektjei

A tanszék kutatási projektje:

 

 • "A Győri Ipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze" kutatási program.- TÁMOP 4.2.2./A/11    

E5. Együttműködések a humán szolgáltatásokban résztéma

 • Időtartam: 2012. 09. 01. - 2014. 08. 31.

Projekt célja:

A győri nagyvárosi térség, funkcionális régió, mint növekedési központ szociális és egészségügyi célú szolgáltató intézményrendszerének, civil, non-profit és egyházi szervezeteinek területi és szervezeti mezőben megvalósuló szektoron belüli, szektorok, szakmák közötti (interprofesszionális) hazai és határon átnyúló együttműködési kapcsolatrendszerének, hálózati struktúrájának, a különböző jellegű, formájú együttműködések hatásának és minőségének, Győr térségben játszott nagyvárosi és gesztor szerepének, illetve a gazdasági-társadalmi fejlettség és a humán szükségletek, illetve az egészségügyi állapot közötti összefüggések feltárása empirikus eszközökkel.

Kutatási területek:

 • Hajléktalan emberek szükségleteinek felmérése Győrben
 • Megbízó: Hajléktalanokat Segítő Szolgálat
 • Időtartam: 2012. szeptember - 2013. február.
 • Költségvetés: 2 000 000 Ft.
 • o       Háttérprogram: TÁMOP-5.3.3-11/2-2011-0010:  „Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása”

A kutatás célja: A győri Hajléktalanokat Segítő Szolgálat által megvalósuló projekthez kapcsolódó résztvevők szükségleteinek, kompetenciáinak, motivációs tényezőinek átfogó kérdőíves felmérése. A projekt megvalósításával elősegíthető az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedése. A lakhatási feltételek javításával hatékonyan támogatható a hajléktalanok foglalkoztathatósága, a résztvevők esetében jó eséllyel megalapozható a sikeres munkaerő-piaci integráció. A projektbe bevont 100 hajléktalan ember egyéni fejlesztési tervéhez szolgáltat empirikusan megalapozott háttéradatokat a vizsgálat.

 • Segítünk az időseknek program – SIP.   Szociális város rehabilitáció Győr-Újváros területén- NYDOP-3.1.1/B-09-2f-2012-0001
  • Időtartam: 2013. szeptember – 2014. június
  • A program megvalósítói: A Szociális munka Tanszék mellett működő Szociális Projektinkubátor, Közösségi Akció és Kutatás Alapítvány
  • Együttműködő partnerek: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Széchenyi István Egyetem Szociális munka Tanszék

A projekt célja: A Révfaluban és Újváros városrészben élő idős emberek életminőségének javítása úgy, hogy közben a projektben résztvevő többi generáció társadalmi felelősségvállalása erősödik. A közös munka során együttműködések generálják a közösségépítést, amelynek eredményeként Újvárosban kialakul egy egymásért tenni akaró, odafigyelő, gondoskodó mikroközösség. Az önkéntesek - középiskolások, egyetemisták, nyugdíjasok - teamekben keresik fel az elmagányosodott idős embereket és nyújtanak szükségleteiknek megfelelő segítséget. Egyben jelzőrendszer funkciót is betöltenek, mert a kompetenciájukon túlmutató problémák esetében jeleznek és kapcsolatot vesznek fel a Családsegítő Szolgálattal és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézménnyel, ahol képzett szakemberek tudnak reagálni a felmerült igényekre.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.
Hallgatói klubkoncert 2019. április 3. 20:00 - 23:00
Elektronikus ZH nap 2019. április 5.
MÉK Gazdászbajnokság 2019. április 5. 08:00 - 2019. április 6. 23:55