A 2017-2018. tanév II. félév záróvizsgáinak beosztása

Elkészültek a 2018. június 20-i záróvizsgák beosztásai.

 

 

 

2017/18. évi nyári záróvizsga

  1. I.                   Bizottság

Szociálpedagógia BA nappali, levelező.

 

 

Szociálpedagógia BA

Időpont: 2018. június 20. 10.00 117-es terem

 

Elnök: Dezső Zsuzsanna

Tagok: Dr. Simonik Péter

                Páthy Ádám

                Fehér Ágota

Jegyzőkönyvvezető: Csillag Attila

SRSZ

Név

Szakdolgozat címe

Témavezető

1.

Anderla Anett

Nők a munkaerőpiacon. Az anya- és a munkavállalói szerepek összehangolásának kérdései

 

dr. Simonik Péter

2.

Burka Kamilla

 

A hagyományok szorításától az önmegvalósításig. A sárvári cigányok családalapítási szokásainak változása.

dr. Simonik Péter

3.

Filipská Zdenka

Szorongás háttér-tényezőinek vizsgálata 7. -8. osztályosok körében

 

Dr. Mayer László

4.

Horváth Kinga

Hátránykompenzációs projekt eredményvizsgálata egy Veszprém megyei Családok Átmeneti Otthonában

Németh Gáborné

5.

Keresztényi Zsófia

A családi diszharmóniák szerepe a győri középiskolások droghasználatában

Dr. Mayer László

6.

Kricho Réka

A Komárom-Esztergom megyei gimnáziumok pályaorientációs gyakorlata

Lampert Bálint

7.

Meszlényi Judit

Gyermekotthonok szabadidős tevékenységeinek összehasonlítása

Lampert Bálint

8.

Nagy Ramóna

A családon belüli és az iskolai erőszak összefüggéseinek bemutatása

dr. Kóbor Krisztina

9.

Novák Evelin

Lehetőségek egy szexuális abúzust elszenvedett, hátrányos helyzetű ellátott szociális reintegrációjára a nagykanizsai Családok Átmeneti Otthonában a szociális munka eszközeivel

dr. Puli Edit

10.

Orbánné Kovács Eszter

A cigány tanulók általános iskolai pályafutásának alakulása a szocializáció tükrében

dr. Simonik Péter

11.

Szabó Anikó

Romák foglalkoztatottsága a török kortól a rendszerváltoztatást követő első időkig. A munkanélküliség következményei és annak jelenkori megélése a tatabányai cigányság körében

dr. Simonik Péter

12.

Pelles Tamásné

Az önelfogadás és az énkép sajátosságainak összehasonlító vizsgálata az állami gondoskodásban nevelkedő és a teljes családban élő serdülők között

Dr. Horváthné Schmidt Ilona

13.

Vanó Klaudia Terézia

Egy gyermekekkel és ifjúsággal foglalkozó civil szervezet jelene és jövőbeni lehetőségei a Nyitott Ház Alapítvány működésének bemutatásával

dr. Simonik Péter

 

II. Bizottság

 Szociális munka (BA) nappali,

 Szociálpedagógia BA nappali, levelező,

 Közösségi és civil tanulmányok MA levelező, FOSZK

Bizottság: 2018. június 20. szerda 9.00 108-as terem

 

Elnök: Szabóné Vörös Ágnes

Tagok:

Dr. Puli Edit

Dr. Bugovics Zoltán

Dr. Tóth Péter

Jegyzőkönyvvezető: Nits Lászlóné

 

SRSZ

Név

Szakdolgozat címe

Témavezető

1.

V45DQF

Barszcz Brigitta

Az autizmus és a segítő szolgáltatás

dr. Kóbor Krisztina

2.

B9PGEI

Szalayné Perjámosi Beáta

Idősek a demencia labirintusában

dr. Kóbor Krisztina

3.

UMGNIQ

Tóth Orsolya

Fogyatékos személyek szabadidős és munkaerő piaci lehetőségei civil és no-profit szervezetek fókuszában

dr. Kóbor Krisztina

4.

GI8P0P

Csoma Márk Zoltán

Eltérő indulás, eltérő esélyek

dr. Nárai Márta

5.

OLQNFW

Sebestyén Gerda

A gyermekszegénység, mint társadalmi probléma

dr. Nárai Márta

6

B1PWPF

Sipos Márton

Szociális munka múltja és jelene a büntetés- végrehajtási intézetekbe és a börtönmunka szerepe

dr. Nárai Márta

7.

IA5UJS Urkom Dorina Kitti SMBA

A család rendszerként való értelmezése és annak jelentősége a nevelőszülői hálózatoknál

dr. Nárai Márta

8.

dxybmf

Boza Ágota Éva

MA

Kábítószerhelyzet Magyarországon Az amerikai hullámtól napjaink szintetikus világáig

dr. Bugovics Zoltán

9.

I08V1J

Sztolarikné Horváth Nikolett MA

Közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Devecseri Szakközépiskolában tanulók körében

dr. Nárai Márta

10.

Biri Judit

A gyermeki kapcsolattartás jogi jelentősége és érvényesülésének gyakorlatati

Babai Alinda

11.

Takács Márta

A serdülőkorúak drogfogyasztási szokásainak és szerhasználatának következményei

Dr. Mayer László

Győr, 2018. június 20.

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2019. június 19. 00:00 - 2019. június 28. 19:00
Szenátusi Ülés 2019. június 24. 14:00 - 15:00
Vizsgaidőszak vége 2019. június 29.
Méltányossági vizsgák 2019. július 3. 00:00 - 2019. július 6. 23:00
Diplomaátadó ünnepély - AK 2019. július 12. 14:00 - 15:00
Nyári ügyeleti rend 2019. július 29. 00:00 - 2019. augusztus 20. 23:00