TÁMOP 422A/11 Helyi fejlesztés

TÁMOP 422A/11 Helyi fejlesztés

"A Győri Ipari Körzet, mint a térségi fejlesztés új iránya és eszköze" kutatási program E5. Együttműködések a humán szolgáltatásokban résztéma.
Futamidő: 2012. szeptember 1. - 2014. augusztus 31.

Projekt célja:
A győri nagyvárosi térség, funkcionális régió, mint növekedési központ szociális és egészségügyi célú szolgáltató intézményrendszerének, civil, non-profit és egyházi szervezeteinek területi és szervezeti mezőben megvalósuló szektoron belüli, szektorok, szakmák közötti (interprofesszionális) hazai és határon átnyúló együttműködési kapcsolatrendszerének, hálózati struktúrájának, a különböző jellegű, formájú együttműködések hatásának és minőségének, Győr térségben játszott nagyvárosi és gesztor szerepének, illetve a gazdasági-társadalmi fejlettség és a humán szükségletek, illetve az egészségügyi állapot közötti összefüggések feltárása empirikus eszközökkel.

Kutatási területek:
A szociális és egészségügyi jellegű humán szolgáltatási kapcsolatok, együttműködések (térségi, országos belföldi és határon átnyúló nemzetközi) területén az alábbi öt kutatási irányvonal mentén tervezünk vizsgálatokat:

  1. Intézményi hálózati struktúra: az intézményi és szervezetközi kapcsolatok és azok hálózata (térségi struktúra);
  2. Szociális szolgáltatások minőségi jellemzői: az erre épülő működési mechanizmusok és minőségi aspektusok (térségi funkció) kérdőíves, strukturált, mélyinterjús és fókuszcsoportos eszközökkel történő felmérése, térségi kapcsolathálózati mátrix leképezése, kapcsolathálózati elemzési eljárások alkalmazása,
  3. Humán szükségletek: a lakossági humán szükségletek megismerése és összekapcsolása a térség gazdasági-területi és társadalmi állapotának indikátoraival az objektív adottságok és a szubjektív képzetek és igények egymásra hatásának alaposabb megértése céljából.
  4. Egészségi állapot: A térségben élő népesség egészségi állapotának területi különbségeinek bemutatása, valamint a különbségek hátterében álló okok magyarázata, illetve a munkáltatók egészséggel, egészségmegőrzéssel és egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységének kutatása.
  5. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház regionális szerepének vizsgálata.

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. február 23. 00:00 - 2018. február 24. 01:00
Rektori Fórum 2018. február 28. 14:00 - 15:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 2. 00:00 - 2018. március 3. 01:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 9. 00:00 - 2018. március 10. 01:00
Elektronikus ZH nap 2018. március 9.
Munkanap 2018. március 10.
Szakirányválasztás 2018. március 12. 00:00 - 2018. március 17. 23:55
Munkaszüneti nap 2018. március 15.