Szakdolgozat/diplomamunka/záróvizsga tudnivalók a 2016-17-es tanév II. félévére

Szakdolgozati, diplomamunka, illetve záróvizsga tudnivalók a 2016-17-es tanév tavaszi félévében.

Szociális Munka BA, Szociálpedagógia BA, Szociális és Ifjúsági Munka Felsőoktatási Szakképzés, Közösségi és Civil Tanulmányok MA
2016/17. tavaszi félév

Záróvizsgára jelentkezés: Neptun rendszeren keresztül elektronikusan kell jelentkezni. A jelentkezés pontos időpontjáról a hallgatók a Neptun egységes tanulmányi rendszeren keresztül kapnak értesítést.
2016’2017 tanév II. félév időbeosztása szerint: 2017.05.01-2017.05.15-ig


Szakdolgozat/Diplomamunka leadása: 2017. április 17. – 2017 május 5-ig az Egyetemi könyvtár (Diplomaleadó felületén elektronikusan feltöltve) http://lib.sze.hu 
2017. május 5. péntek 12.00-ig a Szociális Tanulmányok és Szociológia Tanszéken Nits Lászlóné részére (1 db Spirálkötésben) Helyszín: (9022 Győr, Liszt Ferenc u 42 102-es iroda)

A szakdolgozatot „Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről” dokumentációban meghatározottak szerint kell leadni.
A képzések alatt „Szakdolgozat Záróvizsga” http://szoc.sze.hu/szakdolgozat-es-zarovizsga-1

Opponensi kérdések kiküldése a hallgatónak: Legkésőbb a ZV időpontjának napjáig az intézeti oktatásszervező e-mailben értesíti a hallgatókat az opponensi kérdésekről.

Amennyiben a tanszék feltöltötte a külső és belső bírálatokat, azok a Neptunon keresztül megtekinthetőek.  Segítség a megtekintéshez letölthető: innen.

Záróvizsga időpontja: Egyetemi ZV időszak: 2017. június 21.(szerda)- 2017. június 30-ig (péntek).

A záróvizsga napja:
1. Szociálpedagógia BA - 2017. június 23. 10:00  - a záróvizsga beosztása letölthető: innen
2. Szociális Munka BA és Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés (FOSZK) - 2017. június 21. 09:00 - a záróvizsga beosztása letölthető: innen
3. Közösségi és civil tanulmányok MA - 2017. június 21. 10:00 - a záróvizsga beosztása letölthető: innen

Záróvizsga helyszíne: (9022 Győr, Liszt Ferenc u 42)

Ha a szakdolgozatot postán adják fel, akkor az Egyetem és a Kar neve mellett szíveskedjenek a Tanszék nevét is ráírni.

Aki az abszolutóriumot követő félévben, vagy későbbi félévben ír szakdolgozatot vagy tesz záróvizsgát (tehát hallgatói jogviszony nélkül), annak fizetési kötelezettsége van. A részletekről a tanulmányi ügyintézők tudnak tájékoztatást adni.

Diplomaosztó: Nyári Diplomaátadó ünnepségünk 2017 július 7. péntek 12.00 AK Sportcsarnok

 

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Tantárgyi tematika kereső

Szociális Tanulmányok Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak 2018. június 20. 00:00 - 2018. június 29. 01:00
Szenátusi ülés 2018. június 25. 14:00 - 16:00
Vizsgaidőszak vége 2018. június 30.
Méltányossági vizsgák 2018. július 4. 00:00 - 2018. július 7. 01:00
Diplomaátadó ünnepély-AK 2018. július 6. 10:00 - 14:00
Munkaszüneti nap 2018. augusztus 20.
Bejelentkezés a 2017/18. tanév I. félévére 2018. augusztus 24. 06:00 - 2018. szeptember 1. 23:00
Tantárgyválasztás a 2017/2018. tanév I. félévére 2018. augusztus 27. - 2018. szeptember 1.